Lubaczów: Przedszkola otwarte od 11 maja

0

Dyrektorzy Miejskich Przedszkoli w Lubaczowie poinformowali, że ich placówki zostaną otwarte od 11 maja. Do tego czasu muszą one zostać dostosowywana do odpowiednich wymogów sanitarno-organizacyjnych.

Fot. Archiwum

W ramach drugiej fazy odmrażania gospodarki, od 6 maja dopuszczona została możliwość otwarcia żłobków i przedszkoli. Decyzja o ich otwarciu należy do organów prowadzących, a zależy od spełnienia wytycznych określonych prawem. Ograniczają one m.in. liczbę dzieci w przedszkolnych oddziałach do dwanaściorga (maksymalnie do czternaściorga). W związku z tym nie wszystkie dzieci będą mogły dostać się do przedszkoli po ich ponownym uruchomieniu.

• W pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci rodziców, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką nad dzieckiem.

• Pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

• Nie będą przyjmowane dzieci, których przynajmniej jeden rodzic nie pracuje!

• Rodzicowi dziecka, któremu przedszkole nie zapewni opieki, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy.

Szczegółowe zasady funkcjonowania grup przedszkolnych opublikowane będą na stronach internetowych przedszkoli.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here