Dyżury aptek 2024

Od dnia 15 kwietnia 2024 r. Apteka Różana przy ul. Św. Anny w Lubaczowie (mały targ) jest czynna codziennie (także we wszystkie niedziele i święta) w godz. 7-23.

Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu w Lubaczowie w sprawie wyznaczenia apteki ogólnodostępnej do pełnienia dyżurów w porze nocnej i dyżurów w dni wolne od pracy od dnia 15 kwietnia 2024 roku wyznaczono Aptekę Różaną w Lubaczowie przy ul. Św. Anny 8, do pełnienia w roku 2024 r. dyżurów w porze nocnej.