sobota
15 maja 2021
09:00
7 dni
Horyniec-Zdrój
niedziela
23 maja 2021
18:00
15 dni
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
piątek
28 maja 2021 - 30 maja 2021
15:00
20 dni
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
środa
9 czerwca 2021
09:00
32 dni
Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie
czwartek
10 czerwca 2021
09:00
33 dni
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
piątek
25 czerwca 2021 - 26 czerwca 2021
11:00
48 dni
Centrum Kultury i Sportu w Cieszanowie
sobota
3 lipca 2021
10:00
56 dni
Horyniec-Zdrój
niedziela
4 lipca 2021
09:00
57 dni
Cieszanów
czwartek
8 lipca 2021 - 11 lipca 2021
16:00
61 dni
Gorajec
piątek
23 lipca 2021 - 8 sierpnia 2021
16:00
76 dni
Ziemia Lubaczowska
niedziela
8 sierpnia 2021
10:00
92 dni
Narol
środa
11 sierpnia 2021
09:00
95 dni
Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie
czwartek
12 sierpnia 2021
09:00
96 dni
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
czwartek
19 sierpnia 2021 - 21 sierpnia 2021
16:00
103 dni
Cieszanów
środa
6 października 2021
09:00
151 dni
Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie
czwartek
14 października 2021
09:00
159 dni
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
czwartek
9 grudnia 2021
09:00
215 dni
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie