niedziela
7 marca 2021
09:00
6 dni
Świetlica Wiejska w Horyńcu-Zdroju
środa
7 kwietnia 2021
09:00
37 dni
Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie
czwartek
8 kwietnia 2021
09:00
38 dni
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
niedziela
18 kwietnia 2021
10:00
48 dni
Gminny Ośrodek Kultury w Starym Dzikowie
piątek
28 maja 2021 - 30 maja 2021
15:00
88 dni
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
środa
9 czerwca 2021
09:00
100 dni
Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie
czwartek
10 czerwca 2021
09:00
101 dni
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
piątek
23 lipca 2021 - 8 sierpnia 2021
16:00
144 dni
Ziemia Lubaczowska
niedziela
8 sierpnia 2021
10:00
160 dni
Narol
środa
11 sierpnia 2021
09:00
163 dni
Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie
czwartek
12 sierpnia 2021
09:00
164 dni
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
czwartek
19 sierpnia 2021 - 21 sierpnia 2021
16:00
171 dni
Cieszanów
środa
6 października 2021
09:00
219 dni
Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Cieszanowie
czwartek
14 października 2021
09:00
227 dni
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie
czwartek
9 grudnia 2021
09:00
283 dni
Miejski Dom Kultury im. Aleksandra Sas-Bandrowskiego w Lubaczowie