Rusza Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu

0

Rusza nietypowy projekt wsparcia dla podkarpackiego biznesu. We wtorek (03.04) poznaliśmy pierwsze szczegóły dotyczące Podkarpackiej Platformy Wsparcia Biznesu (PPWB). Dzięki niej małe firmy będą mogły kupować umieszczone na nie specjalistyczne usługi prorozwojowe.

Fot. podkarpackie.pl

Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu (PPWB) jest efektem Inicjatywy Catching-up Regions realizowanej wspólnie z Komisją Europejską, Ministerstwem Rozwoju, Bankiem Światowym i Województwem Podkarpackim. Głównym celem projektu jest wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) z terenu województwa podkarpackiego w zakupie wyspecjalizowanych usług okołobiznesowych.

PPWB ma stanowić system wsparcia popytowego, który będzie funkcjonował w oparciu o platformę informacyjno-kontaktową, gdzie instytucje otoczenia biznesu i prywatni dostawcy usług, po przeprowadzeniu procesu kwalifikacji, umieszczać będą swoje oferty usług prorozwojowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). MŚP z tak przygotowanego katalogu będą dokonywać wyboru i zakupu zgłoszonej usługi lub ubiegać się o wsparcie indywidualnie opracowanych usług. Wykluczone z bazy będą proste, bieżące usługi (np. księgowe, prawnicze), szkoleniowe oraz usługi oparte o podwykonawstwo.

Przedsiębiorca za pośrednictwem Platformy będzie mógł się skontaktować z dostawcą usługi w celu uzyskania dodatkowych informacji. Jeżeli wśród usług dostępnych na Platformie MŚP nie znajdzie żadnej odpowiadającej swoim potrzebom, przedsiębiorca będzie mógł skorzystać ze wsparcia Niezależnego Doradcy, który pomoże mu zdiagnozować problemy rozwojowe i zaprojektować usługę „szytą na miarę” (zarówno w momencie zamawiania od IOB danej usługi jak i na wcześniejszym etapie). Do zadań Niezależnego Doradcy będzie należało m.in. wsparcie MŚP w diagnozowaniu potrzeb, wyborze usługodawcy, sporządzaniu specyfikacji usługi, aplikowaniu o środki, jak również w monitorowaniu jakości świadczonych usług i w mediacjach. Ponadto Niezależny Doradca, na wniosek Administratora systemu, będzie weryfikował jakość świadczonych usług.

Koszt zakupu usługi na Platformie zostanie częściowo zrefundowany przedsiębiorcy. Wysokość refundacji uzależniona będzie od rodzaju zakupionej usługi, tj. standardowej lub specjalistycznej („szytej na miarę”) oraz obowiązujących regulacji dotyczących udzielania pomocy (np. de minimis). Jedno przedsiębiorstwo w ramach projektu będzie mogło uzyskać pomoc w wysokości maksymalnie 200 tys. euro.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here