Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła wyniki 8. edycji naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych. Wśród zadań, które otrzymają dofinansowanie, znalazło się 18 z terenu powiatu lubaczowskiego.

W ramach tej edycji do jednostek samorządowych z terenu powiatu lubaczowskiego trafi blisko 87 mln zł z przeznaczeniem na realizację 18 zadań. Rządowy Program Inwestycji Strategicznych to program zbudowany wokół założeń Polskiego Ładu. Realizowany jest poprzez bezzwrotne dofinansowania inwestycji publicznych realizowanych przez gminy, powiaty, miasta i województwa w całej Polsce.

Ósma edycja naboru wniosków rozpoczęła się 20 lipca i trwała do 16 sierpnia br. W trakcie naboru każda JST czy związek JST mogła zgłosić maksymalnie trzy wnioski o dofinansowanie, w tym:

  • – 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 2 mln zł,
  • – 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 8 mln zł,
  • – 1 wniosek, którego wartość dofinansowania nie może przekroczyć 30 mln zł.

Lista zadań, którym przyznano dofinansowanie:

Lp.Nazwa wnioskodawcyNazwa inwestycjiKwota dofinansowania
w mln zł
1.Powiat lubaczowskiPoprawa dostępności komunikacyjnej Powiatu Lubaczowskiego poprzez przebudowę części dróg powiatowych8,80
2.Powiat lubaczowskiBudowa Parku Historyczno-Etnograficznego „Przygródek” przy Muzeum Kresów w Lubaczowie2,00
3.Gmina CieszanówModernizacja infrastruktury publicznej w Gminie Cieszanów2,00
4.Gmina CieszanówRozbudowa i budowa dróg gminnych uzupełniających sieć dróg publicznych – poprawa bezpieczeństwa ruchu na terenie przygranicznym5, 99
5.Gmina Horyniec-ZdrójPrzebudowa dróg na terenie gminie Horyniec-Zdrój3,00
6.Gmina Horyniec-ZdrójPrzebudowa budynku szatniowego na stadionie sportowym w Horyńcu-Zdroju1,99
7.Gmina Horyniec-ZdrójPrzebudowa przepompowni ścieków w Horyńcu-Zdroju wraz z termomodernizacją budynku administracyjnego2,99
8.Gmina LubaczówPoprawa gospodarki wodno-ściekowej i infrastruktury komunalnej na terenie Gminy Lubaczów7,99
9.Gmina Miejska LubaczówModernizacja budynków oświatowych Gminy Miejskiej Lubaczów8,00
10.Związek Powiatowo-Gminny „Ziemia Lubaczowska”Przebudowa kluczowych ciągów dróg gminnych i powiatowych na obszarze Związku Powiatowo – Gminnego „Ziemia Lubaczowska”10,80
11.Gmina NarolRemont budynków użyteczności publicznej w Gminie Narol7,80
12.Gmina OleszycePoprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Oleszyce7,60
13.Gmina OleszyceRozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę zbiornika rekreacyjnego w Gminie Oleszyce1,80
14.Gmina Stary DzikówBudowa, przebudowa i modernizacja przepompowni ścieków i sieci kanalizacyjnej w gminie Stary Dzików oraz modernizacja oczyszczalni ścieków w Starym Dzikowie1,90
15.Gmina Stary DzikówBudowa i przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Stary Dzików6,00
16.Gmina Wielkie OczyPoprawa stanu infrastruktury drogowej Gminy Wielkie Oczy3,40
17.Gmina Wielkie OczyBudowa i modernizacja infrastruktury społecznej i sportowej3,60
18.Gmina Wielkie OczyRozbudowa infrastruktury kanalizacyjnej w Gminie Wielkie Oczy1,00
RAZEM:86,66


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here