W gminie Cieszanów ruszają kolejne inwestycje mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zapewnienie lepszej infrastruktury dla mieszkańców. Właśnie rozstrzygnięto przetarg na ponad 10 mln zł.

Projekt, którego realizacja jest niezwykle oczekiwana, ma na celu przede wszystkim modernizację zdegradowanych dróg gminnych, stanowiących kluczowe połączenie terenów mieszkalnych, często dotychczas wykluczonych komunikacyjnie. W ramach planowanej inwestycji przewidziano wzmocnienie i poszerzenie podbudowy dróg oraz wykonanie nowej nawierzchni, co zdecydowanie poprawi komfort i bezpieczeństwo podróży dla wszystkich użytkowników.

O realizację tego zadania w postępowaniu przetargowym starało się trzy podmioty. Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Dębicy zaoferowało cenę 11 683 575,12 zł, STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie złożył ofertę w wysokości 10 186 085,36 zł, a Zakład Drogowy Tadeusz Popek S.J. z siedzibą w Pruchniku prace wyceniło na 10 490 931,04 zł. Dziś (23.04) burmistrz Cieszanowa Zdzisław Zadworny rozstrzygnął przetarg, który obejmuje 38 odcinków dróg gminnych – wykonawcą będzie firma STRABAG. Zadanie to uzyskało dofinansowanie w kwocie 5,99 mln zł w 8. edycji naboru wniosków z Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (1,51 mln zł)

Oto szczegółowy zakres prac:

1) „Przebudowa drogi gminnej ul. Wolności w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+133″,
2) „Przebudowa drogi gminnej ul. Łucji Charewicz w Cieszanowie w km od 0+004 do 0+075″,
3) „Przebudowa drogi gminnej łącznik od ul. Warszawskiej do ul. Skorupki w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+236″,
4) „Przebudowa drogi gminnej ul. Krasińskiego w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+092″,
5) „Przebudowa drogi gminnej „biała droga” w Dachnowie w km 0+000 – 0+276″,
6) „Przebudowa drogi gminnej na Oś. Kustronia w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+123″,
7) „Przebudowa drogi gminnej ul. Kościuszki w Cieszanowie w km od 1+067 do 1+137″,
8) „Przebudowa drogi wewnętrznej za cmentarzem w Cieszanowie w km od 0+000 do 0+358″,
9) „Przebudowa dróg wewnętrznych na Osiedlu Armii Krajowej w Cieszanowie na działkach o nr ewid. 4800, 4877″,
10) „Przebudowa drogi gminnej ul. Kupcza w Dachnowie w km od 0+006 do 0+141″,
11) „Przebudowa drogi gminnej ul. Kolonia w Dachnowie w km od 0+000 do 0+110″,
12) „Przebudowa drogi wewnętrznej w Dachnowie od ul. Zakarczma w kierunku Nowego Sioła w km 0+000 – 0+200″,
13) „Przebudowa drogi gminnej w Niemstowie do Łęgowej w km 1+000 – 1+330”,
14) „Przebudowa drogi na Osiedlu w Chotylubiu w km od 0+000 do 0+085″,
15) „Przebudowa drogi na Osiedlu w Chotylubiu w km od 0+000 do 0+132″,
16) „Przebudowa drogi na działce nr 1244 w Nowym Siole w km od 0+000 do 0+140″,
17) „Przebudowa drogi na działce nr 1252 w Nowym Siole w km od 0+000 do 0+105″,
18) „Przebudowa drogi na działce nr 1274 w Nowym Siole w km od 0+000 do 0+105″,
19) „Przebudowa drogi na działce nr 89/8 w Nowym Siole w km od 0+000 do 0+110″,
20) „Przebudowa drogi do sołtysa w Folwarkach w km od 0+000 do 0+211″,
21) „Przebudowa drogi na działce 309/4 w Folwarkach w km od 0+000 do 0+081″,
22) „Przebudowa drogi na działce 474/9 w Gorajcu w km od 0+000 do 0+061″,
23) „Przebudowa drogi do kapliczki w Gorajcu w km od 0+000 do 0+564″,
24) „Przebudowa drogi gminnej nr 105003R w Starym Lublińcu w km od 0+000 do 0+063″,
25) „Przebudowa drogi do Żyły w Starym Lublińcu w km od 0+000 do 0+142″,
26) „Przebudowa drogi do Wingerta w Starym Lublińcu w km od 0+000 do 0+233 wraz
z sięgaczem o dł. 90 mb”,
27) „Przebudowa drogi na działce nr 769 w Nowym Lublińcu w km od 0+000 do 0+207″,
28) „Przebudowa drogi na działce nr 790 w Nowym Lublińcu w km od 0+000 do 0+210″,
29) „Przebudowa drogi na działce nr 839 w Żukowie w km od 0+000 do 0+127 „,
30) „Przebudowa drogi na działce nr 747/4 w Żukowie w km od 0+000 do 0+127 „,
31) „Przebudowa drogi na działce nr 902 w Żukowie w km od 0+000 do 0+079 „,
32) „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 1343 i 1344 w Nowym Siole (Smereczyna) w km 0+000 – 0+360,
33) „Przebudowa drogi gminnej Doliny – Nowy Lubliniec w km 0+000 – 0+250″,
34) „Przebudowa drogi gminnej Nowy Lubliniec – Huta Różaniecka na działce nr 57/4
w Nowym Lublińcu w km 2+227 – 2+508,
35) „Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 320/16 na Osiedlu w Starym Lublińcu”,
36) „Przebudowa drogi gminnej na działce nr 621/21, 612/82, 612/131 na Osiedlu w Nowym Lublińcu”,
37) „Przebudowa drogi gminnej Nr 105027R ul. Rynek w Cieszanowie w km 0+008 – 0+328 (320 mb)”
38) „Przebudowa drogi gminnej Kowalówka – Gorajec w km 2+839 – 3+366 (527 mb) na działce o nr ewid. 475/1 w miejscowości Gorajec”.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here