O sowieckim „raju” w lubaczowskim Muzeum

0

Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiecką będą tematem przewodnim wystawy, która otwarta zostanie w niedzielę (23.02) o godz. 11.00 w gmachu głównym Muzeum Kresów w Lubaczowie. Na wernisaż zaprasza dyrektor  placówki – Tomasz Róg.

W 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na obszar Rzeczypospolitej Polskiej, łamiąc tym samym obowiązujący polsko-sowiecki pakt o nieagresji. Władze ZSRR traktowały okupowane tereny jako trwałą zdobycz wojenną, dążyły do pozbawienia ludności woli oporu i zaprowadzenia nowego ładu społecznego poprzez rozbudowany aparat policyjny (NKWD) i stosowanie terroru. Okres okupacji sowieckiej ziem wschodnich Rzeczypospolitej upłynął pod znakiem licznych represji skierowanych głównie przeciwko Polakom. Trwały one z różnym natężeniem i w różnej formie aż do ataku Niemiec na ZSRS w 1941 r.

Historię naszego regionu w czasie okupacji sowieckiej przedstawiać będzie wystawa pt. „W sowieckim „raju”. Losy mieszkańców powiatu lubaczowskiego pod okupacją sowiecką (1939-1941)”, która otwarta zostanie w niedzielę w lubaczowskim Muzeum.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here