W środę (08.05) oficjalnie otwarto kopalnię siarki Basznia II. Spółka Polska Siarka z grupy PBI zainwestowała tu około 100 milionów złotych i planuje wydobywać rocznie 200 tysięcy ton surowca. Zatrudnienie znalazło już blisko 80 osób, głównie z powiatu lubaczowskiego.

Nowa kopalnia powstała na złożu, którego eksploatację zakończono w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku. Dwie dekady wcześniej działał tu nowoczesny na tamte czasy zakład, w którym pracowało 200 osób. Później było już tylko gorzej, bo obiekt popadł w ruinę. Pierwsze zainteresowanie nowego inwestora kopalnią w Baszni miało miejsce kilkanaście lat temu, a konkretne działania administracyjne zmierzające do reaktywacji wydobycia rozpoczęły się w 2011 roku, kiedy to samorząd gminy Lubaczów przystąpił do opracowania wszelkich niezbędnych dokumentów planistycznych. Te i kolejne procedury administracyjne trwały lata, ale ostatecznie inwestorowi przyznano koncesję w lipcu 2017 roku. Miesiąc później uroczyście wbito łopaty i przystąpiono do konkretnych prac przy budowie infrastruktury. Te postępowały wyjątkowo dynamicznie i w środę (08.05) uroczyście otwarto obiekt.

– Przez lata byliśmy pełni obaw czy wystarczy nam umiejętności i wytrwałości, aby zrealizować tę inwestycję. Zapewne nie udałoby nam się to bez wsparcia i przychylności wielu osób, instytucji i urzędów. Bardzo za to dziękujemy. A dziś uruchamiamy unikatową w skali świata kopalnię „Basznia II”– mówił prezes Banaś, który kilkakrotnie podkreślał, że cały proces inwestycyjny jest prowadzony w porozumieniu i za zgodą lokalnej społeczności.

Zadowolenia z otwarcia kopalni nie kryli także zaproszeni goście – poseł na Sejm RP Anna Schmidt-Rodziewicz, wiceminister inwestycji i rozwoju Adam Hamryszczak, marszałkowie Podkarpacia i Lubelszczyzny Władysław Ortyl i Jarosław Stawiarski, wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Pamuła, wicewojewoda Lucyna Podhalicz i wójt gminy Lubaczów Wiesła Kapel. Wszyscy w swoich wystąpieniach podkreślali wagę tej inwestycji i jej wpływ na rozwój powiatu lubaczowskiego. Gratulacje składali także przedstawiciele Polskiego Budownictwa Infrastrukturalnego – czyli inwestora kopalni, naukowcy z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Wyższego Urzędu Górniczego i duchowni.

Galeria zdjęć, fot. Mariusz Pajączkowski.

Obejrzycie także relację TVP3 Rzeszów.


5 komentarze

  1. Wyniszczanie i zatruwanie wód gruntowych. Ostatnią taką kopalnię otworową na świecie zamknięto w USA w 2002 roku jako nieekonomiczną i wyniszczającą środowisko. Ale mamy expertów. Zarobią na tym tylko prezesi i zarząd a rekultywacja terenów zapadliskowych z tyt. osiadania trwać będzie na koszt podatników kilkadziesiąt lat. Trucizny z wód podziemnych łączą się hydrologicznie z rzekami i spływają do Bałtyku zatruwając go.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here