Jedna z pracowni w Szkole Podstawowej w Lisich Jamach przeszła gruntowną modernizację, dzięki której stała się nowoczesnym miejscem edukacji ekologicznej. W ramach projektu „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły”, sala lekcyjna została wyposażona w nowoczesny sprzęt, w tym monitor interaktywny, laptopy, a także specjalistyczne pomoce dydaktyczne związane z odnawialnymi źródłami energii.

Modernizacja Ekopracowni była możliwa dzięki dzięki funduszom w wysokości 73 767 zł zdobytym w konkursie „EKOPRACOWNIA – zielone serce szkoły”. Ten projekt, organizowany w ramach Programu Priorytetowego „Program Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej”, jest inicjatywą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Wsparcie dla Centrum Edukacji Ekologicznej

Ekopracownia w Lisich Jamach jest pierwszą pracownią tego typu w powiecie, dedykowaną rozwijaniu w młodym pokoleniu świadomości ekologicznej i wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii. Jest również uzupełnieniem bogatej oferty Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w zakresie edukacji ekologicznej. Łączny koszt realizacji zadania wyniósł 81 964 zł, z czego wkład własny Gminy Lubaczów stanowił 8 197 zł.

Oficjalne otwarcie i udział ważnych gości

6 grudnia 2023 roku odbyło się oficjalne otwarcie Ekopracowni, które uświetnili ważni goście, w tym Pan Adam Skiba – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, oraz Pani Alicja Dubas – Kierownik Biura Zarządu. W wydarzeniu uczestniczył także Pan Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów, kierownicy Urzędu Gminy Lubaczów, oraz dyrektorzy szkół.

Podkreślenie znaczenia edukacji ekologicznej

W trakcie uroczystości zwracano uwagę na znaczenie pracowni jako centrum kształtowania postaw proekologicznych wśród uczniów. Pan Wiesław Kapel i Pan Adam Skiba podkreślali rolę edukacji młodego pokolenia w zakresie ekologii i zrównoważonego rozwoju.

Różnorodność wyposażenia i nowoczesne formy nauczania

Zakupione wyposażenie obejmuje nowoczesny sprzęt, meble, stanowiska pracy uczniów, oraz tablicę interaktywną. Wyremontowane i pomalowane ściany tworzą przyjazne otoczenie sprzyjające nauce. Opiekun Ekopracowni, Pan Waldemar Popek, przedstawił zebranym zakres i funkcje zakupionego wyposażenia. Całość została uświetniona montażem słowno muzycznym w wykonaniu dzieci.

Konkurs plastyczny i edukacyjne akcenty

Podczas otwarcia wręczono nagrody w konkursie plastycznym pn. „Eko Gmina Lubaczów”. Prace dotyczyły tematyki gospodarki o obiegu zamkniętym, segregacji odpadów, recyklingu oraz ochrony zasobów wodnych i środowiska. Nagrody otrzymali uczniowie zajmujący miejsca I-III, a także dyrektorzy szkół za wyróżnione prace.

Podziękowania i wspólne świętowanie

Uroczystość zakończyła się poczęstunkiem i słodkimi przekąskami. Wszystkie działania wpisują się w założenia kampanii informacyjno-edukacyjnej na rzecz zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej, finansowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Gminę Lubaczów.

Galeria zdjęć, fot. Gmina Lubaczów.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here