W miniony piątek (10.11) Miejski Dom Kultury w Lubaczowie stał się miejscem głębokich refleksji i historycznych dyskusji podczas konferencji pt. „W centrum i na peryferiach. W 100-lecie ponownego utworzenia powiatu lubaczowskiego (1923–2023)”. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono uczestników zainteresowanych historią ziemi lubaczowskiej.

Uczestnicy konferencji mieli okazję wysłuchać fascynujących wystąpień dziewięciu prelegentów, z których każdy przybliżył różne okresy z dziejów powiatu lubaczowskiego. Dariusz Sałek, adiunkt w Dziale Historycznym Muzeum Kresów w Lubaczowie, rozpoczął prezentację od zarysu zmian granic administracyjnych powiatu, sięgając późnego średniowiecza. Kolejnym prelegentem był prof. Henryk Gmiterek z Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który skupił się na okresie I Rzeczypospolitej.

Konferencję uświetnił udział profesora Janusza Mierzwy z Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, który omówił przemiany społeczno-polityczne na ziemiach polskich w XIX–XX w. Przez pryzmat historii Lubaczowa przybliżył słuchaczom także historyk regionalista, Tomasz Róg z Cieszanowa. Temat przyczyn powrotu władz powiatowych do Lubaczowa w 1923 r. został obszernie omówiony przez pana Roga.

Prof. Jan Pisuliński z Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego przedstawił interesujące spojrzenie na postać lorda Nathaniela Curzona w kontekście historii Lubaczowa po II wojnie światowej. Następnie Łukasz Podolak z Archiwum Państwowego w Przemyślu opowiedział o latach 1941–1975, obejmujących okupację III Rzeszy i reformę administracyjną.

Waldemar Rataj z Centrum im. Mirosława Dzielskiego skoncentrował się na analizie przyczyn, które doprowadziły do przywrócenia struktur powiatowych w Polsce. Ostatnimi mówcami byli Józef Michalik, były starosta lubaczowski w latach 1999–2018, oraz obecny starosta Zenon Swatek. Oboje podsumowali zmiany w powiecie lubaczowskim na przestrzeni ostatnich 25 lat, zwracając uwagę na wyzwania, przed jakimi stawały władze powiatowe.

Po zakończeniu części merytorycznej uczestnicy konferencji udali się pod pomnik gen. Stanisława Dąbka, aby oddać hołd zasłużonemu obrońcy Lubaczowa i złożyć kwiaty. To zakończenie pełne symboliki podkreśliło wagę pamięci historycznej oraz zaangażowania społeczności w obchody stulecia powiatu lubaczowskiego.

Galeria zdjęć, fot. Tomasz Michalski.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here