Podopieczni Zespołu Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie uczestniczą w projekcie „Fajna Ferajna”. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu mogą oni brać udział w specjalnie dla nich przygotowanych zajęciach.

Szkoła Branżowa I Stopnia oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Lubaczowie początkiem września br. rozpoczęły realizację projektu pod nazwą „Fajna Ferajna”, który oferuje wsparcie i rozwijające zajęcia dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt ten został dofinansowany przez Fundację Banku Gospodarstwa Krajowego, a całkowity koszt dofinansowania wynosi 24 835 zł. Środki te zostaną przeznaczone na organizację zajęć oraz zakup potrzebnych materiałów.

Nasz cel to kształtowanie u uczniów postaw takich jak: akceptacja, wrażliwość artystyczna, szacunek i współpraca z innymi a także nauka otwartości, ciekawości, opiekuńczości, poszanowania odmienności, jak i również dawania radości i zrozumienia innym. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi będą mieli możliwość nabywania nowych umiejętności, odkrywania i wzmocnienie swoich mocnych stron, odkrywania pasji, pozbycia się barier i lęków, a przede wszystkim nawiązania pozytywnych relacji z rówieśnikami – informują koordynatorzy projektu.

Projekt „Fajna Ferajna” cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów i kadry pedagogicznej. W jego ramach uczestnicy biorą udział w różnorodnych zajęciach artystycznych i warsztatowych, które pozwalają rozwijać kreatywność i umiejętności interpersonalne. Projekt zakończy się wystawą zdjęć przedstawiających fotorelację z całego przedsięwzięcia, która zostanie zaprezentowana w grudniu 2023 roku.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here