W Lubaczowie zakończono realizację projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”. Z efektami przedsięwzięcia można było się dziś (28.09) zapoznać w Zespole Placówek im. Jana Pawła II.

Projekt, który trwał od 2 stycznia 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku, wprowadził liczne zmiany. Zespół Placówek im. Jana Pawła II w Lubaczowie zlikwidował szereg barier architektonicznych, zakupił sprzęt oraz wdrożył rozwiązania organizacyjne. Nauczyciele odbyli szkolenia, które pozwolą na skuteczne wdrażanie zmian służących zaspokojeniu szczególnych potrzeb uczniów.

Spotkanie podsumowujące projekt „Dostępna Szkoła” zgromadziło ważnych gości, w tym Sekretarza Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzatę Jarosińską-Jedynak, Poseł na Sejm RP Teresę Pamułę, Wicemarszałka Podkarpackiego Piotra Pilcha, Starostę Lubaczowskiego Zenona Swatka, Dyrektor Biura Dostępności Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Beatę Stankiewicz, oraz osoby bezpośrednio zaangażowane w realizację projektu.

– Koordynowany od ponad pięciu lat przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej rządowy program Dostępność Plus dotyczy wielu aspektów naszego życia. Edukacja jest istotnym czynnikiem określającym nasze dorosłe życie. Dlatego działania kierowane do uczniów, nauczycieli i całej społeczności szkolnej, które zwiększają poziom dostępności w szkołach, są naszym priorytetem – mówiła wiceminister Jarosińska-Jedynak.

Obecnie, m.in. dzięki przeprowadzonemu projektowi, dzieci i młodzież uczą się w pięknych, dobrze wyposażonych klasach i pracowniach, w budynkach dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W trakcie uroczystości wielokrotnie jednak podkreślano, że budynki i ich wyposażenie, to tylko część zasobów potrzebnych do właściwych warunków i odpowiedniej atmosfery. Kluczową kwestią jest także kadra placówki, która potrafi wyznaczyć i realizować właściwe kierunki tworzenia edukacji bardziej dostępnej i przyjaznej dla wszystkich uczniów, niezależnie od ich potrzeb i możliwości.

Realizatorem projektu w Lubaczowie była Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Młodych Lubuszan i Politechniką Gdańską. Powiat lubaczowski na wykonanie przedsięwzięcia otrzymał blisko 1,3 mln złotych.

Galeria zdjęć.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here