Rozwój umiejętności, edukacja i inspirujące spotkania – to wszystko zawierała w sobie Strefa Funduszowa „Skills give choice”, która działała w Baszni Dolnej podczas finału tegorocznego Festiwalu Dziedzictwa Kresów. Pojawiła się tam wyjątkowa przestrzeń stworzona w ramach Europejskiego Roku Umiejętności.

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ogłoszeniu roku 2023 Europejskim Rokiem Umiejętności znalazła praktyczne odzwierciedlenie w fascynującym wydarzeniu o nazwie „Skills give choice – Rok Umiejętności na Podkarpaciu”. W niedzielę, 6 sierpnia, mieszkańcy regionu mieli okazję uczestniczyć w warsztatach, prezentacjach i spotkaniach, które dostarczyły im konkretnych informacji dotyczących możliwości edukacyjnych, rozwoju zawodowego oraz dostępnych form wsparcia finansowego.

Strefa funduszowa „Skills give choice” skupiała się na potrzebach obywateli i przedsiębiorców. Znajdując się na przestronnych terenach Kresowej Osady, stanowiska z różnorodnymi ofertami zachęcały uczestników do poznawania atrakcji i zdobywania nowej wiedzy.

Dzień wypełniony inspiracją i nauką

Dla osób pragnących ciągłego rozwoju, oferta nie pozostawiała nic do życzenia. Warsztaty dotyczące podnoszenia kwalifikacji, nowoczesnych technologii czy umiejętności cyfrowych były prawdziwą kopalnią praktycznej wiedzy. Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z propozycjami wykładów, seminariów oraz kierunków studiów dla seniorów, a także zdobyć informacje na temat zapotrzebowania lokalnego rynku pracy, kwalifikacji i zawodów.

Przedsiębiorcy, którzy odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu lokalnej gospodarki, również znaleźli coś dla siebie. Informacje o dofinansowaniach na działalność gospodarczą oraz dostępnych dotacjach ze środków UE były bezcenną wskazówką dla tych, którzy dążą do rozwoju własnych przedsiębiorstw.

Edukacja przez całe życie

Podczas wydarzenia nie zabrakło również atrakcji dla seniorów. Warsztaty plastyczne, decoupage czy haft krzyżykowy pokazały, że idea uczenia się przez całe życie jest niezwykle ważna. Dla tych, którzy pragnąli nauczyć się czegoś zupełnie nowego, przygotowano warsztaty drzeworytu, wikliniarstwa czy sztuki garncarskiej.

Promocja umiejętności w praktyce

Strefa funduszowa „Skills give choice” była świetnym przykładem praktycznej realizacji celów Europejskiego Roku Umiejętności. Organizatorzy zadali sobie trud stworzenia miejsca, w którym można było zdobyć konkretną wiedzę, podszkolić się w praktycznych umiejętnościach i dowiedzieć się, jak istotne jest ciągłe podnoszenie swoich kompetencji.

Podsumowujemy działalność strefy

Strefa funduszowa „Skills give choice” to nie tylko wydarzenie, które skończyło się sukcesem, ale również inspirującą lekcją o tym, jak ważne jest inwestowanie w rozwój osobisty i zawodowy. Tego dnia mieszkańcy regionu mieli okazję przekonać się, że nauka i zdobywanie nowych umiejętności może być zarówno przyjemne, jak i wyjątkowo wartościowe dla ich przyszłości.

Organizatorzy postawili na różnorodność, aby sprostać potrzebom różnych grup wiekowych i zawodowych. Zarówno młodzież, jak i seniorzy mogli wybierać spośród szerokiej palety warsztatów, prezentacji i interaktywnych działań. Wszystko to w atmosferze aktywności, kreatywności i życzliwej wymiany doświadczeń.

Warto podkreślić, że strefa „Skills give choice” była możliwa dzięki wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. To wyraźny sygnał, że inwestowanie w umiejętności i edukację jest jednym z kluczowych elementów rozwoju regionu.

Zadanie jest finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here