Doskonałym przykładem aktywności może być Koło Seniorów z Lisich Jam, które działa już ponad 10 lat.

Kluby Seniora działające na terenie gminy Lubaczów zapraszają do współpracy kolejnych mieszkańców. Chcąc pokazać swoją działalność zapraszają w niedzielę na Dni Otwarte.

Seniorzy z gminy Lubaczów Lubaczów są bardzo aktywni. Dzięki wsparciu samorządu oraz lokalnych organizacji i instytucji uczestniczą w wielu wydarzeniach. Działając wspólnie w lokalnych Klubach Seniora, mają możliwość nie tylko spotkań i integracji, ale także rozwoju swoich pasji i otwarcia na nowe aktywności.

Chcąc powiększyć swoje grono zapraszają kolejnych mieszkańców na Dni Otwarte. Spotkania odbędą się w najbliższą niedzielę 2 października w Domach Kultury w Młodowie, Załużu, Lisich Jamach, Baszni Dolnej oraz w Świetlicy Wiejskiej w Opace.

Doskonałym przykładem aktywności może być Koło Seniorów z Lisich Jam, które działa już ponad 10 lat.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here