W tym roku przypada 400. rocznica śmierci hetmana wielkiego litewskiego Jana Karola Chodkiewicza. Z tej okazji w Zespole Cerkiewnym w Radrużu uczniowie Zespołu Szkół w Lubaczowie wzięli udział w warsztatach „Władaj słowem jak Chodkiewicz”.

Zajęcia stanowiły kontynuację ubiegłorocznej inicjatywy, która poświęcona była hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu. W tym roku celem spotkania organizowanego przez Muzeum Kresów  w Lubaczowie było przybliżenie młodzieży postaci Jana Karola Chodkiewicza – wybitnego wodza (zwycięzcy pod Kircholmem w 1605 r.), bohatera polskiego, litewskiego i białoruskiego narodu. Zmarł on w obozie pod Chocimiem, w trakcie jednej z największych bitew XVII wieku.

Pozostawił po sobie listy, w których odsłonił siebie jako człowieka pełnego prawdziwych emocji, życzliwości, humoru, ale też lęków i trosk. To właśnie one były przedmiotem rozmyślań w trakcie warsztatów, w czasie których młodzież zapoznała się z pięknem i bogactwem języka naszych przodków oraz tradycyjnym sposobem komunikacji. Ponadto wzięła też udział w narracyjnych grach fabularnych, zwanymi także grami RPG (ang. Role Playing Game). Zabawa polegała na odszukaniu Chodkiewicza w Wenecji, kiedy to wraz z bratem popadł w młodzieńcze tarapaty (pomagał młodziutkiej i bardzo bogatej księżnej słuckiej Zofii w jej konflikcie z Chodkiewiczami i Radziwiłłami). Uczestnicy rozwiązywali również tajemnicę estońskiego zamku zagrożonego szwedzkim oblężeniem oraz udali się na wyprawę w dół Dniepru w poszukiwaniu pewnego Kozaka. 

Spotkanie zakończyło się pisaniem własnych listów. Młodzież zawarła w nich, z perspektywy bohatera, w którego się wcielali, przeżycia z zabawy. Wszyscy bardzo się starali, bo autorzy najciekawszych prac zostali zaproszeni do udziału w finałowej sesji gry, która odbędzie się jesienią w formie online. 

Warsztaty zostały przygotowane przez stowarzyszenie Pospolite Ruszenie w ramach programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych” Narodowego Centrum Kultury. Są one kontynuacją ubiegłorocznej inicjatywy, która poświęcona była hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu i również miała swoją odsłonę w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Partnerami projektu, poza Muzeum Kresów w Lubaczowie, są: Muzeum Powstania Warszawskiego, Ośrodek Kultury Samorządowej w Żółkiewce, Park Miniatur Kresowych w Budach, Fundacja Ormiańska – Armenian Foundation, Śremski Instytut Historii, Gminny Ośrodek Kultury w Jerzmanowicach, Fundacja Tradycji Miast i Wsi oraz Pracownia Badań, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku.

Galeria zdjęć, fot. Tomasz Mielnik.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here