Rusza drugi etap rewitalizacji w Gminie Lubaczów

5

W Gminie Lubaczów rozpoczął się drugi etap rewitalizacji obiektów pokolejowych i poprzemysłowych. 8 maja przekazano wykonawcy plac budowy Galerii Kolejnictwa, obserwatorium astronomicznego i Lokalnej Izby Pamięci.

W ramach rewitalizacji rozpoczęła się m.in. rozbudowa i przebudowa stacji w Baszni.

O rozpoczęciu prac informowaliśmy pod koniec 2019 roku. Teraz rusza kolejny etap rewitalizacji. Projekt polegać będzie m.in. na rozbudowie i przebudowie budynku stacji w Baszni oraz obiektu gospodarczego wraz z budową łącznika pomiędzy nimi. Powstanie w nich muzeum kolejnictwa. Planowana jest również renowacja zabytkowej lokomotywy parowej i trzech przedwojennych wagonów. Na plac przy budynku stacji już zostały przeniesione dwa żelazne mosty pozyskane z linii kolejowej 101 – z Nowej Grobli (pełnić będzie funkcję eksponatu) oraz z Lubaczowa (przez który będzie przejeżdżała kolejka wąskotorowa dla dzieci).

Dwa żelazne mosty mają być jedną z atrakcji Muzeum Kolejnictwa w Baszni.

Przebudowana zostanie także wieża ciśnień w Tymcach. W niej powstanie obserwatorium astronomiczne wraz z punktem widokowym. W najbliższym otoczeniu pojawią się także urządzenia zewnętrzne związane z astronomią i optyką. Z kolei budynek hydroforni przy wieży ciśnień pełnić będzie funkcję szkoleniowo-edukacyjną towarzyszącą obserwatorium.

Zostaną również przebudowane drogi wewnętrzne, które ułatwią komunikację m.in. pomiędzy wieżą ciśnień a zapleczem socjalno-sanitarnym.

Nowe funkcje uzyska również zabytkowa plebania w Baszni Dolnej, w której powstanie Lokalna Izba Pamięci poświęcona historii miejscowości i okolic oraz zasłużonym kapłanom: ks. kard. Marianowi Jaworskiemu i ks. Tadeuszowi Lewanderskiemu – pierwszemu proboszczowi w Baszni Dolnej.

Natomiast dawna zlewnia mleka zostanie przystosowana do prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach odrębnego projektu, którego realizacja zakończyła się w marcu br. zagospodarowano również otoczenie wokół budynku poprzez urządzenie skweru.

Termin ukończenia większości inwestycji przypada na listopad 2021 roku, poza obiektem dawnej zlewni mleka oraz przebudową dróg, których modernizacja dobiegnie końca już w październiku br.

Gmina Lubaczów na realizację projektu pozyskała dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego w ramach osi priorytetowej VI Spójność przestrzenna i społeczna – działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej.

AH, elubaczow.com. gminalubaczow.pl


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

5 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here