Przedstawiciele Województwa Podkarpackiego, Gminy Lubaczów oraz Gminy Horyniec-Zdrój podpisali umowę partnerstwa w sprawie przygotowania i realizacji projektu „Nowa jakość Roztocza – rozwój produktów turystycznych zwiększających potencjał turystyki aktywnej na Roztoczu”. Uroczystość odbyła się w czwartek (4.04) w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej.

Chcemy uzyskać efekt synergii. Poprzez poprawę infrastruktury drogowej, poprzez lepszą dostępność, poprzez utworzenie nowych atrakcji turystycznych przyciągniemy w ten rejon turystów. A te miejsca turystyczne stworzą nowe miejsca pracy. To powinno spowodować, że ten obszar będzie rozwijał się także gospodarczo – mówił podczas konferencji prasowej, poprzedzającej podpisanie umowy, wicemarszałek podkarpacki Piotr Pilch.

Współpraca ma zwiększyć atrakcyjności i rozpoznawalności regionu Roztocza, rozwój turystyki aktywnej i infrastruktury rowerowej. Działania polegać będą na promowaniu aktywności fizycznej, turystyki rowerowej oraz integracji regionalnej. Przeprowadzone zostaną także zadania inwestycyjne. Wybudowanych będzie około 16 km ścieżki rowerowej połączonej ze Wschodnim Szlakiem Rowerowym Green Velo na odcinku Basznia Dolna – Horyniec-Zdrój – Radruż. Ponadto w sąsiedztwie Kresowej Osady, w Baszni Górnej powstanie Centrum Rekreacji Wodnej wraz z niezbędną infrastrukturą do uprawiania turystyki aktywnej. Dodatkowo utworzony zostanie Roztoczański Park Ciemnego Nieba.

Zależy nam na tym, żeby marka Roztocza była jak najbardziej rozpoznawalna, dlatego też działania promocyjne musza być prowadzone w sposób komplementarny. (…) Docelowo chcielibyśmy stać się najlepiej przygotowanym do uprawiania turystyki rowerowej miejscem w wojewódzkie podkarpackim – mówił wójt gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis.

Jak podkreślano w trakcie konferencji, dzięki planowanym inwestycjom Roztocze stanie się jeszcze bardziej atrakcyjnym regionem dla turystów. Współpraca między Województwem Podkarpackim, Gminą Lubaczów i Gminą Horyniec-Zdrój otwiera nowe możliwości rozwoju i promocji Roztocza jako ciekawego miejsca do aktywnego spędzania czasu.

Turystyka to też szansa na rozwój, turystyka to też szansa na nowe miejsca pracy. Bardzo się cieszę, że dziś możemy postawić milowy krok w zakresie rozwoju Roztocza, dać szansę temu regionowi do jeszcze większych aktywności i przyciągania turystów na ziemię lubaczowską. (…) Musimy się przebić z promocją, musimy pokazać, że Roztocze jest miejscem magicznym, miejscem gdzie jest mnóstwo ciekawych rzeczy – zwrócił uwagę wójt gminy Lubaczów Wiesław Kapel.

Przeprowadzone działania współfinansowane zostaną w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021 – 2027, Priorytet 5 Przyjazna przestrzeń społeczna, Cel szczegółowy 4(vi) – Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych. Koszt całego projektu szacowany jest na ok. 37 mln zł. Przewiduje się zakończenie realizacji wszystkich zadań w 2026 roku.

Galeria zdjęć.

PZ, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here