Przyszłość należy do specjalistów

0

„Czy się stoi czy się leży, dwa tysiące się należy” – te czasy minęły bezpowrotnie. Dziś, by dobrze zarabiać trzeba być starannie wykształconym. Jednak i tu przestroga: ogólne wykształcenie zda się dziś na niewiele. Przyszłość należy do wąsko wyspecjalizowanych ekspertów.

Fot. Archiwum
Fot. Archiwum

Jeśli więc nie chcesz zasilić grona bezrobotnych lub być zmuszonym do pracy w zawodzie, którego nie lubisz, wybierz studia, które uczynią z ciebie eksperta. Przeglądając oferty uczelni zwracaj uwagę na kierunki i specjalności, które kształcą specjalistów. Tak właśnie funkcjonuje Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Dobrze widać to na przykładzie studiów II stopnia na kierunku Ekonomia.

Masz do wyboru cztery specjalności: biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami, logistyka i zarządzanie produkcją, rachunkowość, gospodarka turystyczna. Każda z nich da Ci ekonomiczne ogólne podstawy, ale jednocześnie wykształci w Tobie konkretne i przydatne na rynku pracy umiejętności specjalistyczne. Zobacz, co możesz wybrać i kim zostać.

Biznes międzynarodowy i zarządzanie projektami

Studia na tej specjalności pozwolą Ci czerpać korzyści związane z jej międzynarodowym charakterem, do których można zaliczyć m.in. zwiększenie własnej atrakcyjności na rynku pracy w Unii Europejskiej.

Różnorodne zajęcia umożliwią Ci przygotowanie się do odbywania wyjazdów stypendialnych oraz praktyk zawodowych w kraju i za granicą.

Równocześnie będziesz mógł zdobyć praktyczne doświadczenie w zakresie przygotowania i realizacji projektów finansowanych ze środków własnych organizacji oraz z funduszy Unii Europejskiej.

Logistyka i zarządzanie produkcją

Wszelkie wyroby rynkowe powstają w działach produkcji przedsiębiorstw. To kluczowe jednostki, bowiem w nich generowana jest fizyczna wartość dodana, za którą ostatecznie płaci klient.

Do sprawnego funkcjonowania tych działów potrzebni są nie tylko pracownicy wykonawczy, ale kompetentna kadra menedżerska i inżynierska dbająca o odpowiednią organizację i optymalizację procesów produkcyjnych oraz logistykę wewnętrzną.

Jako student tej specjalności nabędziesz umiejętności związane ze zdroworozsądkowym zarządzaniem firmą, w tym: eliminowaniem strat generujących koszty, identyfikacją i monitorowaniem procesów (process mapping), planowaniem i audytowaniem jakości oraz rozpoznawaniem momentów tworzenia wartości dodanej.

Nauczysz się także standaryzować pracę na produkcji, monitorować i kontrolować jakość wytwarzania.

Jako przyszły menedżer produkcji dowiesz się również, jak organizować procesy produkcyjne oraz doskonalić je poprzez niskokosztowe techniki optymalizacyjne.

Program specjalności kładzie nacisk przede wszystkim na zajęcia warsztatowe i ćwiczeniowe mające na celu pozyskanie praktycznych umiejętności.

Rachunkowość

Celem kształcenia na tej specjalności jest przekazanie pogłębionej wiedzy z rachunkowości.

Nabędziesz tu umiejętności praktycznego wykorzystania narzędzi i metod rachunkowości zarządczej i controllingu w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa.

Zostaniesz przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie zarządzania kosztami, cenami, realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

Na specjalności tej zdobędziesz rozpoznanie na rynku systemów informatycznych, zostaniesz też przygotowany do wyboru systemu informatycznego dla firmy. Poznasz praktyczne aspekty funkcjonowania zintegrowanego systemu informatycznego firmy SAP – światowego lidera oprogramowania dla przedsiębiorstw. Zdobędziesz także wiedzę dotyczącą aspektów umiędzynaradawiania biznesu – poznasz zasady rachunkowości w ujęciu międzynarodowych standardów rachunkowości.

Gospodarka turystyczna

Turystyka jest znaczącą gałęzią światowej gospodarki, w ślad za czym rośnie zapotrzebowanie na profesjonalną i wykwalifikowaną kadrę.

Umiejętności zarządzania przedsiębiorstwami turystycznymi, hotelarskimi, gastronomicznymi i transportowymi to najlepsze atuty do zdobycia wymarzonego zawodu.

Program specjalności uwzględnia specyfikę branży turystycznej, która wymaga od absolwenta wiedzy z wielu dziedzin: humanistycznej, przyrodniczej, ekonomicznej, organizacyjno-prawnej i informatycznej.

Zajęcia zostały przygotowane zgodnie z zasadą kształcenia praktycznego i będą opierały się w dużej mierze o ćwiczenia warsztatowe i laboratoryjne.

Część przedmiotów realizowana jest z podmiotami zewnętrznymi, partnerami strategicznymi kierunku Turystyka i rekreacja (Hotel Blue Diamond, Taurus, Amadeus Polska, Bieszczadzki WOPR, Euroregion Karpacki), dzięki czemu istnieje możliwość korzystania z doświadczenia praktyków m.in.: przedsiębiorców z branży turystycznej, kadry zarządzającej oraz przewodników turystycznych, pilotów wycieczek, rezydentów, a także ratowników wodnych.

Co o tym sądzisz? Wejdź na wsiz.rzeszow.pl  i przekonaj się, że warto studiować w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Bo te studia to klucz do bezpiecznej przyszłości.

Dołącz do nas!


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here