Mieszkańcy Baszni Górnej mogą cieszyć się już z oddanych do użytku zmodernizowanej świetlicy wiejskiej i nowej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej. Uroczyste przekazanie inwestycji odbyło się w niedzielę (20.06).

Podczas uroczystości Wójt Gminy Lubaczów Wiesław Kapel podkreślał, oddanie do użytku dwóch obiektów to wielkie święto dla tej choć niewielkiej, to posiadającej niezwykle aktywnych mieszkańców, wsi. To właśnie ich zapał i zaangażowanie w sprawy lokalne, doprowadziło do podjęcia decyzji o zmodernizowaniu świetlicy wiejskiej i powstaniu nowej strażnicy dla Druhów z miejscowej jednostki Ochotniczej Staży Pożarnej. Wójt Gminy podziękował także Annie Schmidt, Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Poseł na Sejm RP, za wsparcie i życzliwość dla gminy oraz realizowanych inwestycji. Włodarz dziękował także st. bryg. Danielowi Dryniakowi – Zastępcy Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP oraz bryg. Januszowi Jabłońskiemu – Komendantowi Powiatowemu PSP w Lubaczowie za pośredniczenie w procedurze aplikowania o środki finansowe z Komendy Głównej PSP. Na ręce tych osób przekazał także pamiątkowe płaskorzeźby z wizerunkiem św. Floriana.

Nie zabrakło także miłych słów skierowanych do mieszkańców – Wiceminister Schmidt, wspomniani Komendanci PSP, jak i zabierający głos: Teresa Pamuła – Poseł na Sejm RP, Barbara Broź – Wicestarosta Lubaczowski, Marta Dobrowolska – Prezes Stowarzyszenia Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów złożyli mieszkańcom gratulacje i życzenia.  

Wspólnej modlitwie przewodniczyli i poświęcenia budynku dokonali ks. dr Leszek Bruśniak – Proboszcz Parafii pw. Andrzeja Boboli w Baszni Dolnej oraz Ks. Sławomir Szewczak- rejonowy duszpasterz Straży Pożarnej.

W części artystycznej uroczystości zaprezentowały się dzieci i młodzież z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baszni Dolnej, które wystąpiły pod czujnym okiem nauczycieli oraz Zespół Pieśni i Tańca Kresy.

Dziękujemy serdecznie wszystkim mieszkańcom sołectwa Basznia Górna za pomoc w przygotowaniu tej uroczystości, w szczególności Pani Marcie Lorenc- Sołtys sołectwa Basznia Górna, Pani Barbarze Kuryś- Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich i Panu dh Janowi Kurysiowi- Prezesowi OSP, bez zaangażowania których nie mogłaby ona odbyć się w tak wspaniałej atmosferze – czytamy w komunikacie Gminy Lubaczów.

Świetlica wiejska oraz garaż OSP w Baszni Górnej  powstały dzięki dofinansowaniu z: Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu Inicjatyw Lokalnych, Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Województwa Podkarpackiego.

Galeria zdjęć, fot. Tomasz Mielnik.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here