Gmina Lubaczów znalazła się w gronie beneficjentów dofinansowania ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027. Wartość dofinansowania wynosi niemal 14,4 mln zł i zostanie przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków wraz z modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie aglomeracji Załuże. To pierwsze wsparcie dla samorządu na działania infrastrukturalne w nowej perspektywie UE na lata 2021-2027.

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mokrzycy, we współpracy z Gminą Lubaczów, otrzymał dofinansowanie na realizację tego znaczącego zadania. Projekt zakłada rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków, co umożliwi zwiększenie jej przepustowości do 500 m3/dobę. Ponadto, planowane jest zmodernizowanie 11 przepompowni ścieków w gminie oraz remont węzłów sieci wodociągowej i hydrantów przeciwpożarowych w miejscowości Załuże. W ramach działań mających na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji przy oczyszczalni ścieków i przepompowni, powstaną również farmy fotowoltaiczne. Cały projekt przewidziany jest do realizacji w latach 2024-2025.

Wiesław Kapel, Wójt Gminy Lubaczów, podkreśla nie tylko znaczenie pozyskanego dofinansowania dla rozwoju infrastruktury gminnej, ale także jego pozytywny wpływ na życie mieszkańców gminy.

– Dzięki tym środkom możliwe będzie dostosowanie oczyszczalni ścieków do najwyższych standardów, co wpłynie na poprawę jakości środowiska i warunków życia mieszkańców. Modernizacja przepompowni, węzłów i hydrantów, jak również budowa farm fotowoltaicznych, stanowi dla nas także kolejny niezwykle istotny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ograniczenia kosztów eksploatacji gminnej infrastruktury – mówi Wójt Wiesław Kapel.

Warto zauważyć, że wniosek z gminy Lubaczów znalazł się na bardzo wysokim 5. miejscu na ogłoszonej właśnie liście rankingowej, a dofinansowanie w tym naborze otrzymało jedynie 21 podmiotów z całego województwa. Także kwota pozyskanego dofinansowania dla gminy jest jedną z najwyższych.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here