Kolejne inwestycje w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

0

Poznaliśmy listę kolejnych inwestycji z terenu powiatu lubaczowskiego, które zostaną dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Gmina Lubaczów otrzyma 1,85 mln zł, a Gmina Wielkie Oczy 1,0 mln zł dofinansowania.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program, w ramach którego środki finansowe trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom. W ubiegłym roku pisaliśmy już o dofinansowaniach uzyskanych na na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Lubaczowie (6 mln zł), przebudowę Stacji Uzdatniania Wody w Mokrzycy (2,2 mln zł), przebudowę stadionu w Horyńcu Zdroju (2 mln zł) i przebudowę drogi powiatowej Moszczanica – Cewków (5 mln zł). Teraz poznaliśmy kolejne inwestycje, którym przyznano dofinansowanie. Najwięcej środków trafi do samorządu Gminy Lubaczów, który aplikował o wsparcie dla trzech projektów, a uzyskał dofinansowania dla dwóch z nich. Środki w kwocie 1,0 mln zł zostaną przeznaczone na przebudowę Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie, 850 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich w miejscowościach Młodów i Lisie Jamy.

Są to projekty o szczególnym znaczeniu dla samorządu. Przebudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Młodowie w zakresie modernizacji części pomieszczeń do celów edukacyjno-wychowawczych szkoły podstawowej oraz adaptacji kolejnych sal na potrzeby przedszkola, wpisuje się w kompleksowe działania gminy zmierzające do poprawy infrastruktury edukacyjnej i sportowej w tej miejscowości. (…) Natomiast budowa oświetlenia przy wspomnianych odcinkach, będzie odpowiedzią na liczne wnioski w tej sprawie, składane przez mieszkańców Młodowa i Lisich Jam, oraz poprawi bezpieczeństwo korzystania przez pieszych i rowerzystów, z tych ruchliwych dróg wojewódzkich – czytamy na stronie Gminy Lubaczów.

Dofinansowanie w wysokości 1,0 mln zł otrzymała także Gmina Wielkie Oczy, która wybuduje trzy biologiczne oczyszczalnie ścieków oraz trzy instalacje fotowoltaiczne dla potrzeb miejscowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego i Urzędu Gminy oraz Publicznej
Szkoły Podstawowej w Łukawcu.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here