Podzielono Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

1

Powołana przy premierze komisja wybrała projekty, które zostaną dofinansowane z drugiej transzy środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Między samorządy rozdysponowano 4,35 mld zł, z czego ponad 789 mln zł trafi na Podkarpacie, a ok. 22 mln zł do samorządów z powiatu lubaczowskiego.

Pierwsze rozdanie mało miejsce latem, wówczas 6 mld zł między JST podzielił algorytm. Jesienny nabór miał charakter konkursowy, a o przyznaniu środków decydowała powołana przy premierze komisja. Podczas oceny wniosków brano pod uwagę takie kryteria jak kompleksowość planowanych inwestycji, ograniczenie emisyjności i ingerencji w środowisko, uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju, pomoc osobom niepełnosprawnym, liczba osób, które skorzystają z inwestycji, wpływ inwestycji na zapobieganie klęskom żywiołowym, koszt w stosunku do planowanych dochodów samorządu.

Ostatecznie między samorządy podzielono na tym etapie 4,35 mld zł (z planowanych 6 mld zł). Z tych środków na Podkarpacie trafi 452 miliony złotych, a blisko 22 mln zł na inwestycje na terenie powiatu lubaczowskiego (szczegóły w tabeli).

 

Wnioskodawca Kwota wnioskowanych środków w zł Szacowany koszt inwestycji w zł Kwota przyznanego dofinansowania w zł Przedmiot i krótki opis inwestycji
Powiat Lubaczowski 10 500 000,00 10 500 000,00 5 000 000,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 1649R Granica Województwa – Moszczanica – Cewków w km 0+000 – 7+257
Gmina Miejska Lubaczów 14 071 200,00 17 589 000,00 6 000 000,00 Rozbudowa, przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Lubaczowie
Gmina Horyniec-Zdrój 2 070 000,00 2 300 000,00 1 000 000,00 Kompleksowa przebudowa dróg w Dzielnicy Lecznictwa Uzdrowiskowego w Horyńcu-Zdroju
Gmina Horyniec-Zdrój 4 000 000,00 5 000 000,00 2 000 000,00 Przebudowa kompleksu sportowego wraz z infrastrukturą techniczną stadionu w Horyńcu-Zdroju
Gmina Lubaczów 2 950 000,00 2 950 000,00 2 200 000,00 Rozbudowa i przebudowa SUW w Mokrzycy z modernizacją sieci wodociągowej
Gmina Narol 1 300 000,00 1 300 000,00 1 100 000,00 Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Narolu
Gmina Stary Dzików 1 100 000,00 1 100 000,00 1 000 000,00 Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Starym Dzikowie
Gmina Stary Dzików 3 000 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00 Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Starym Dzikowie
Gmina Wielkie Oczy 500 000,00 650 000,00 500 000,00 Termomodernizacja i przebudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Łukawcu
Gmina Wielkie Oczy 700 000,00 700 000,00 650 000,00 Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Łukawiec

Zadowolenia z pozyskania środków nie kryje minister Anna Schmidt:

„Bardzo się cieszę, że udało się pozyskać tak znaczące środki dla powiatu i gmin które wnioskowały o wsparcie. To 22 mln zł i kolejne rządowe środki które wesprą rozwój powiatu lubaczowskiego. Dziękuję za to Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu” – mówi poseł na Sejm RP Anna Schmidt, Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to program bezzwrotnego wsparcia dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszu COVID-19.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here