Projekt Muzeum Kresów w Lubaczowie znalazł się na pierwszym miejscu listy wniosków do dofinansowania opublikowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dotacja w wysokości 190 tys. zł przyznana została na ratowanie bruśnieńskiej rzeźby nagrobnej na dużym cmentarzu w Zespole Cerkiewnym w Radrużu.

Zadowolenia z pozyskania dotacji z programu „Ochrona zabytków” nie kryje Piotr Zubowski, p. o. dyrektora Muzeum Kresów w Lubaczowie.

Jest nam bardzo miło, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego po raz kolejny doceniło nasze starania w zarządzaniu Zespołem Cerkiewnym pw. św. Paraskewy w Radrużu, niezwykle cennym dla światowego dziedzictwa. W tym kontekście ważnym jest podkreślenie, że elementami składowymi całego założenia jest nie tylko cerkiew wraz z dzwonnicą, cmentarzem przycerkiewnym, murem z dwoma bramami, oraz tzw. Domkiem Diaka, ale całe zabytkowe otoczenie, do którego zaliczają się także dwie nekropolie, starodrzew i dawny sklep wiejski, który obecnie pełni funkcje muzealne. Prace konserwatorskie przy nagrobkach na cmentarzach w Radrużu, prowadzone od 2016 r. ze środków ministerialnych, mają wpływ na pozytywny odbiór Zespołu Cerkiewnego przez turystów, jak też – co dla naszego Muzeum bardzo istotne – zachowanie pamięci o dawnym Radrużu, jego dawnych mieszkańcach oraz o jednym z najważniejszych ludowych ośrodków kamieniarskich na ziemiach polskich – w Starym Bruśnie. Prace zaplanowane na cmentarzach obejmą m.in. demontaż elementów składowych nagrobków, oczyszczenie z nawarstwień biologicznych i fizykochemicznych, uzupełnienie ubytków oraz rekonstrukcję powtarzalnych detali. Efekty prac będzie można zobaczyć już jesienią, do czego serdecznie zachęcam. – mówi Piotr Zubowski.

Celem programu „Ochrona zabytków” jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Zadanie pn. „Radruż, cmentarz (pocz. XIX w.), Zespół cerkiewny (kon. XVI w.): prace konserwatorskie przy nagrobkach – etap IV” dofinansowane zostanie w kwocie 190 tys. zł.

Przypomnijmy, że Zespół wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

AH, elubaczow.com

5 komentarze

  1. Nie przesadzajmy, szczególnie że P. Makara coś pisał! Miał do tego pracowników, wiadomo, kto pisał projekty, Pani, która była w tym dobra po prostu. To że były jakieś szablony projektu, nie oznacza, że zostały użyte, na pewno były modyfikowane do danego programu.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here