Chcą powołać Powiatową Radę Działalności Pożytku Publicznego

1

Stowarzyszenie Folkowisko szuka partnerów, którzy zaangażują się w powołanie Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Lubaczowskiego.

Rada pełnić będzie funkcję konsultacyjną i opiniodawczą. Ma być łącznikiem pomiędzy organizacjami pozarządowymi a samorządem. Jej działalność wzmocni potencjał finansowy powiatu poprzez podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków zewnętrznych. Ponadto ma zapewnić szerszy udział obywateli w podejmowaniu decyzji mających wpływ na poziom życia mieszkańców oraz przyczynić się do zwiększenia aktywności społecznej i rozwoju dialogu obywatelskiego.

– Jesteśmy jednym z nielicznych powiatów, w których nie powołano Rady Działalności Pożytku Publicznego, dlatego wraz ze Stowarzyszeniem Folkowisko chcemy złożyć wniosek o jej powołanie. W naszej opinii działalność rady wzmocni też głos powiatu w kształtowaniu polityk publicznych na szczeblu regionu, gdyż mamy nadzieję, że nowo powołana Rada będzie współpracować z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Podkarpackiego. – tłumaczą organizatorzy.

Organizacje działające na terenie powiatu lubaczowskiego, które chciałyby wesprzeć inicjatywę powinny zgłosić się do Stowarzyszenia Folkowisko i podpisać wniosek. Do utworzenia Rady potrzeba co najmniej 5 partnerów. 

AH, elubaczow.com


1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here