Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów podsumowało właśnie realizację zadania publicznego pn.: „Rowerowe trasy turystyczne szklakiem kolonizacji Józefińskiej oraz umocnień Linii Mołotowa na Ziemi Lubaczowskiej – szlaki boczne zintegrowane z Green Velo”, które było współfinansowane ze środków Województwa Podkarpackiego.

Zadanie pn.: „Rowerowe trasy turystyczne szklakiem kolonizacji Józefińskiej oraz umocnień
Linii Mołotowa na Ziemi Lubaczowskiej – szlaki boczne zintegrowane z Green Velo” było realizowane przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów w ramach umowy z Województwem Podkarpackim z dnia 13.06.2017 r.

Celem głównym projektu było zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ziemi Lubaczowskiej poprzez stworzenie bocznych szlaków zintegrowanych z Green Velo w oparciu o zachowane
dziedzictwo kulturowe i historyczne. Cele szczegółowe jakie postawiła sobie do osiągnięcia Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów to:

  • – stworzenie alternatywnej oferty rowerowego szlaku bocznego zintegrowanego z Green
    Velo,
  • – opracowanie koncepcji rowerowych tras turystycznych szlakiem kolonizacji Józefińskiej oraz umocnień Linii Mołotowa na Ziemi Lubaczowskiej,
  • – rozwój turystyki rowerowej umożliwiającej wygodne, komfortowe a przede wszystkim
    zorganizowane korzystanie z przestrzeni turystycznej,
  • – wzrost wśród odbiorców zadania wiedzy oraz świadomości na temat dziedzictwa
    kulturowego regionu.

Trasa rowerowa szlakiem umocnień Linii Mołotowa na Ziemi Lubaczowskiej – szlak boczny zintegrowany z Green Velo.

Duża atrakcję Ziemi Lubaczowskiej stanowią pozostałości po ostatniej wojnie światowej. Są to tzw; bunkry „linii Mołotowa”. Nieznane jeszcze w latach 80 – tych XX wieku. Wspomniane umocnienia spotkamy na dawnej granicy niemiecko sowieckiej z lat 1939 – 41. Obecnie występują po obu stronach naszej wschodniej granicy. Mierzyły one ponad 1000 km i były podzielone na 13 rejonów umocnionych, oraz batalionowe węzły obrony. Te zaś składały się z punktów oporu, na który składało się od kilku do kilkunastu schronów. Na terenie powiatu lubaczowskiego występuje 12 Rawsko Ruski Rejon Umocniony. Do dzisiaj badacze architektury militarnej nie potrafią zlokalizować wszystkich tajemniczych budowli głęboko ukrytych w roztoczańskich lasach. Szacuje się, że w RRRU spotkamy ich około 100. Fortyfikacje są dziełem genialnego inżyniera wojskowego, generał-lejtnanta Dmitrija Michajłowicza Karbyszewa. Całością prac fortyfikacyjnych przy budowie linii Mołotowa kierowała Rada Techniczna przy Głównym Zarządzie Inżynieryjnym pod przewodnictwem marszałka Borisa Michajłowicza. Schrony bojowe to obiekty do prowadzenia ognia, obserwacji i kierowania walką, ochroną żołnierzy oraz sprzętu technicznego. Zazwyczaj budowane z żelbetonu, ale także z kamienia, cegły, drewna maskowane ziemią oraz roślinnością. Koncepcja trasy szlakiem Umocnień Linii Mołotowa została wyznaczona na długości ok. 100 km.

Trasa rowerowa szklakiem kolonizacji Józefińskiej – szlak boczny zintegrowany z Green Velo.

Przebieg szlaku rowerowego po miejscowościach i zabytkach związanych z kolonizacją józefińską na Ziemi Lubaczowskiej jest pomyślany jako kontynuacja i wzbogacenie atrakcyjności istniejącego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Nowa trasa poprowadzona została na terenie sześciu gmin powiatu lubaczowskiego. Są to kolejno od południa: Gmina Wielkie Oczy, Gmina Lubaczów, Gmina Miejska Lubaczów, Gmina Miejsko-Wiejska Oleszyce, Gmina Miejsko-Wiejska Cieszanów, Gmina Horyniec-Zdrój. Na tym obszarze znajduje się zasadniczo osiem osad, w których od końca XVIII wieku do 1940 roku istniały większe lub mniejsze kolonie józefińskie. Materialne ślady osadnictwa niemieckiego istnieją też w kilku innych miejscowościach, które również będą ujęte na trasie planowanego szlaku. Są to przede wszystkim całe zespoły cmentarne czy pojedyncze nagrobki, a także kościoły i dawne zbory ewangelickie oraz pozostałości zabudowy dawnych kolonii. Tematyka kolonizacji józefińskiej posiada ciekawą, wielowątkową, często niejednoznaczną historię. Jest ona silnie zakorzeniona we współczesnych dziejach Polski, a w skali mikroregionalnej związana z dziejami powiatu lubaczowskiego w okresie zaboru austriackiego (tzw. Galicji), czasami II Rzeczypospolitej i obydwoma wojnami światowymi.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z blisko 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here