rhdr

Dokumentację projektową ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Nr 1640 R Paary – Granica województwa – Narol Wieś wykona firma Medos Marcin Kępa z miejscowości Susiec. Jako jedyna zgłosiła się do przetargu i spełniła warunki.

Zamówienie dotyczyło opracowania dokumentacji projektowej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej, tak by powstała na niej ścieżka rowerowa. Łączna cena brutto realizacji usługi zaoferowana przez wykonawcę – firmę Medos Marcin Kępa wynosi 48 585,00 zł brutto.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here