Wybrane zabytki parafii rzymskokatolickiej pw. św. Stanisława w Lubaczowie zostaną odrestaurowane. Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania, które dofinansowane zostało z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Zadanie pn. „Prace konserwatorskie i restauratorskie zespołu zabytków z Muzeum Konkatedralnego przy parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Lubaczowie” obejmuje pełną konserwację techniczną i estetyczną, w tym roboty renowacyjne, zdobienie, różne usługi w zakresie napraw i konserwacji oraz usługi napraw i konserwacji obiektów użyteczności społecznej.

Odrestaurowane mają być haftowana makata herbowa z II poł. XIX w., rzeźba Chrystusa na krzyżu z XVII w. lub XVIII w., obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z II poł. XIX w., obraz Matki Boskiej Częstochowskiej z początku XX w. oraz Antepedium ze sceną „Ostatnia Wieczerza” z XIX w.

Zamówienie jest realizowane przez Parafię pw. św. Stanisława BM w Lubaczowie w ramach umowy zawartej z Województwem Podkarpackim. Środki na realizację zadania pochodzą z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, a kwota otrzymanego dofinansowania wynosi 784 000 zł.

Firmy zainteresowane udziałem w przetargu powinny złożyć oferty do 12 kwietnia do godziny 9.00.

PZ, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here