Bank Spółdzielczy w Lubaczowie rozpoczął proces rekrutacji na stanowisko „Doradca ds. Sprzedaży Ubezpieczeń” do pracy w swoim głównym Oddziale.

Jeśli praca z Klientami to Twoja pasja?
Jesteś liderem sprzedaży?
Chcesz decydować o wysokości swoich zarobków?
Jesteś przedsiębiorczy i nastawiony na sukces?
Chcesz się rozwijać zawodowo i inwestować w siebie?
Rozpocznij z nami współpracę na stanowisku:

Doradca ds. Sprzedaży Ubezpieczeń
Miejsce pracy: Oddział Lubaczów

 • Główne zadania:
 • – aktywne pozyskiwanie klientów,
 • – realizacja planów sprzedażowych w zakresie ubezpieczeń (majątkowych, komunikacyjnych i życiowych),
 • – badanie potrzeb klienta w zakresie ubezpieczeń,
 • – negocjowanie i tworzenie ofert ubezpieczenia,
 • – utrzymywanie długofalowych relacji z pozyskanymi klientami,
 • – budowanie portfela klientów,
 • – praca z wykorzystaniem wewnętrznych baz klientów.

  Wymagania:
 • – sukcesy w sprzedaży,
 • – praktyczna znajomość technik sprzedaży,
 • – umiejętność budowanie długotrwałych relacji i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • – dynamizm w działaniu i konsekwencja w realizacji założonych celów,
 • – uśmiech, otwartość na ludzi i chęć pomagania innym,
 • – gotowość do podróży służbowych (prawo jazdy kat. B),
 • – efektywna organizacja pracy własnej.

  Oferujemy:
 • – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę oraz atrakcyjny system premiowy (bez limitu),
 • – szkolenia przygotowujące do pracy z Klientem i produktami ubezpieczeniowymi,
 • – możliwość rozwoju zawodowego w dynamicznie rozwijającej się instytucji finansowej,
 • – benefity: prywatna opieka medyczna, dofinansowanie wypoczynku, dodatkowe świadczenia socjalne, darmowa kawa, spotkania integracyjne, program emerytalny, ubezpieczenia, służbowy telefon, pożyczki z KZP, dofinansowanie kursów i studiów podyplomowych, firmowa biblioteka, siłownia, paczki świąteczne, inicjatywy dobroczynne (w tym dodatkowy dzień wolny na wolontariat).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających cv i list motywacyjny
w terminie do 28 kwietnia 2024 r. na adres: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, ul. Rynek 28,
37-600 Lubaczów lub adres e-mail kadry@bslubaczow.pl

W związku z obowiązywaniem RODO prosimy o zamieszczenie w cv / liście motywacyjnym oświadczenia o następującej treści oraz o zapoznanie się z poniższymi informacjami: „Oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej rekrutacji. Na podstawie art. 6 ust. 1 a) RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora, którym jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie z siedzibą w Lubaczowie, ul. Rynek 28, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko, w tym w szczególności numeru telefonu, adresu e-mail, adresu zamieszkania, informacji o wcześniejszym zatrudnieniu i innych danych ujawnionych w przesłanym CV, w tym również zamieszczonego tam zdjęcia (wizerunku).
Niniejsza zgoda została wyrażona dobrowolnie.”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Spółdzielczy w Lubaczowie, z siedzibą w Lubaczowie, przy ul. Rynek 28.
2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres tej i przyszłych rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 lat,
4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej na adres siedziby Administratora danych lub elektronicznie na adres e-mail iod@bslubaczow.pl. W przypadku wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w ww. celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pani/Pana danych osobowych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
5) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
6) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na aplikowane stanowisko,
7) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here