Stary budynek Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów zostanie zmodernizowany i stanie się bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych, zapewniając im równy dostęp do usług publicznych. Obiekt ma zyskać także nową elewację.

Do przetargu zgłosiły się cztery firmy. Najniższą kwotę – 212 930,98 zł zaproponowała Firma Budowlano-Remontowa BALBUD Bogusław Balicki z Jarosławia, ale ta oferta została odrzucona. W ocenie zamawiającego zawierała ona „rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia”, a oferent nie udzielił stosownych wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Z kolei Firma Handlowo-Usługowo-Finansowa Grzegorz Powroźnik z Lubaczowa zaproponowała kwotę 318 932,20 zł. Najdroższą ofertę wystawiła firma ARTMED Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego. Ich propozycja opiewała na kwotę 354 212,99 zł. Do konkursu stanął także Zakład Usługowo-Handlowy Czesław Tomków z Cieszanowa, który zaproponował wykonanie zadania za 314 955,40 zł i to właśnie ta oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz dostosowanie budynku Urzędu Miasta i Gminy Cieszanów dla osób niepełnosprawnych. Planowane działania obejmują m.in. budowę windy (podnośnika), która pozwoli osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich sprawne przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi kondygnacjami budynku. Umożliwi im tym samym dostęp do wszystkich pomieszczeń urzędu.

Zadanie obejmie również wymianę warstw wykończeniowych w komunikacji poziomej i na klatce schodowej na antypoślizgową, co zapewni większe bezpieczeństwo. Mając na uwadze potrzeby osób niepełnosprawnych przebudowany zostanie podjazd przed głównym wejściem do budynku oraz wymienione zostaną drzwi wejściowe.

Równolegle prowadzone są prace projektowe remontu i przebudowy budynku wraz z wykonaniem nowej elewacji. Pierwszym etapem jest rozebranie starej blaszanej elewacji w celu określenia możliwości odbudowy elewacji do stanu pierwotnego. Część nieużytkowana starego budynku od ul. Rynek poddana będzie przebudowie i termomodernizacji. Do końca marca b.r. planowane jest ogłoszenie przetargu na wykonanie prac budowlanych – informuje burmistrz Zdzisław Zadworny.

Tak wyglądał stary budynek Urzędu MiG Cieszanów przed rozebraniem blaszanej elewacji.

PZ, elubaczow.com


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here