Sesja RG Lubaczów, fot. gminalubaczow.pl

Po 25 latach obowiązywania dotychczasowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, Rada Gminy Lubaczów podjęła podczas ostatniej sesji (06.09) jednomyślną decyzję o przyjęciu nowego dokumentu. To ważny krok w kierunku dostosowania polityki przestrzennej do współczesnych wyzwań inwestycyjnych oraz rozwoju gminy.

Dotychczasowe studium, obowiązujące od 1998 roku, pomimo wielokrotnych aktualizacji, nie spełniało w pełni potrzeb i oczekiwań zmieniającej się rzeczywistości. Wobec tego, już w 2019 roku, Rada Gminy Lubaczów podjęła decyzję o konieczności opracowania nowego dokumentu, który będzie bardziej adekwatny do współczesnych wyzwań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to dokument o ogólnym charakterze, obejmujący cały obszar gminy. Jego głównym celem jest określenie polityki przestrzennej oraz lokalnych zasad zagospodarowania terenu. W ramach studium uwzględniane są kluczowe aspekty, takie jak przeznaczenie terenu, jego zagospodarowanie i uzbrojenie, stan ładu przestrzennego oraz wymogi jego ochrony.

Proces przyjęcia nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego był przedsięwzięciem skomplikowanym, wymagającym staranności i konsultacji. Decyzja Rady Gminy o przyjęciu dokumentu w pełnym kształcie to efekt wielomiesięcznej pracy i zaangażowania wielu osób, w tym ekspertów i mieszkańców.

Nadchodzący etap to przekazanie nowego studium wojewodzie podkarpackiemu w celu oceny zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. To kluczowy krok, który pozwoli potwierdzić zgodność dokumentu z wymogami prawnymi i otworzy drogę do jego wdrożenia.

Nowe Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego to ważny dokument, który będzie kierować rozwojem gminy Lubaczów na kolejne lata. Odpowiadać będzie na zmieniające się potrzeby mieszkańców oraz wyzwania związane z rozwojem infrastruktury, ochroną środowiska i zagospodarowaniem przestrzennym. To krok naprzód w procesie tworzenia lepszej przyszłości dla całej społeczności gminy.

elubaczow.com, gminalubaczow.pl


Bądź na bieżąco i zostań jednym z 13 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here