Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie rekomendowała do Programu Stypendiów Pomostowych pięciu uczniów z powiatu lubaczowskiego. Otrzymali oni stypendium w wysokości 7 tysięcy złotych na I rok studiów. Uroczyste wręczenie certyfikatów odbyło się 27 grudnia 2021 r.

O ty, że Fundacja Banku Spółdzielczego w Lubaczowie została włączona do Programu Stypendiów Pomostowych pisaliśmy pod koniec lipca ubiegłego roku. Informowaliśmy wówczas, że Program jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej. Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach – dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej.

Fundacja Banku Spółdzielczego rekomendowała do Programu pięcioro uczniów. Byli to: Gabriela Grzyb, Paulina Hrycyszyn, Gabriela Ługowska, Kamila Maciejko i Eleonora Michalik. Wszystkie zgłoszone dziewczyny zostały Stypendystkami i otrzymały stypendium w wysokości 7 tysięcy złotych.

Obejrzycie film.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here