Podkarpacka KAS ruszyła z rekrutacją

0

Krajowa Administracja Skarbowa na Podkarpaciu ma 60 wolnych stanowisk służbowych w kategorii stanowisk specjalistycznych. Właśnie ruszył proces rekrutacji.

Fot. KAS

Podkarpacka KAS ogłosiła właśnie nabór do służby, na kandydatów czeka 60 wolnych stanowisk służbowych w kategorii stanowisk specjalistycznych. Osoby, które pozytywnie zakończą postępowanie kwalifikacyjne i założą mundur funkcjonariusza Służby Celno- Skarbowej, znajdą zatrudnienie w komórkach dochodzeniowo- śledczych Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu (10 osób) oraz w granicznych oddziałach celnych w Medyce, Korczowej, Budomierzu oraz Krościenku (50 osób).

Wymagane od kandydatów do służby kwalifikacje zawodowe to wykształcenie średnie lub średnie branżowe. Z uwagi na specyfikę pracy w komórkach dochodzeniowo- śledczych mile widziane będzie wyższe wykształcenie prawnicze oraz doświadczenie zawodowe np. w kancelariach prawnych czy instytucjach państwowych lub samorządowych. Do zadań realizowanych przez funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej w komórkach dochodzeniowo śledczych należy m.in. prowadzenie postepowań przygotowawczych w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, prowadzenie dochodzeń, zatrzymywania i przeszukiwanie osób, zatrzymywanie rzeczy, przeszukiwanie lokali mieszkalnych i innych pomieszczeń czy współpraca w organami ścigania, prokuraturą i sądami. Istotnym elementem tych działań są czynności, które pozwalają na zwalczanie mafii vatowskich i przestępczości karuzelowej.

Z kolei, z uwagi na specyfikę pracy w granicznych oddziałach celnych, mile widziane dodatkowe kwalifikacje to wykształcenie średnie techniczne w zakresie kształcenia przydatnym w Służbie Celno- Skarbowej np. mechaniczne, mechatroniczne czy elektroniczne. Do zadań realizowanych na stanowisku młodszego specjalisty Służby Celno- Skarbowej w oddziałach celnych należy m.in. kontrola celna towarów i środków przewozowych, wymiar należności celnych i podatkowych związanych z przywozem i wywozem towarów, kontrola podróżnych i dewizowa  czy tez wszczynanie postępowań w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

Kandydaci na funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej powinni mieć polskie obywatelstwo, korzystać z pełni praw publicznych, cieszyć się  nieposzlakowaną opinią, dobrym stanem zdrowia i nie być karani.

Szczegóły naboru na stronie: podkarpackie.kas.gov.pl.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here