Gmina Horyniec-Zdrój z dofinansowaniem w ramach „Uniwersytetu Samorządności”

0

Gmina Horyniec-Zdrój znalazła się w gronie beneficjantów pierwszego etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności” realizowanej przez samorząd województwa podkarpackiego. W jej ramach doposażona zostanie Świetlica Wiejska w Horyńcu-Zdroju.

fot. Michał Mielniczuk, BP UMWP

Samorząd Województwa Podkarpackiego przeznaczy w sumie ponad 230 tys. zł na wsparcie 16 podkarpackich gmin w ramach pierwszego etapu koncepcji „Uniwersytet Samorządności”, uzupełniającej Podkarpacki Program Odnowy Wsi na lata 2017-2020. Wśród samorządowców, którzy podpisali w środę (17.07) umowy umowy w urzędzie marszałkowskim był wójt gminy Horyniec-Zdrój Robert Serkis.

W ramach programu „Uniwersytet Samorządności” podniesiony zostanie standard Świetlicy Wiejskiej w Horyńcu-Zdroju. Zakupione zostaną nowe stoły, nowe krzesła, nowa mównica i sprzęt audio do obsługi wydarzeń, które będą się tam odbywać. Ze świetlicy na co dzień korzystają lokalne stowarzyszenia, odbywają się tutaj również sesje Rady Gminy Horyniec-Zdrój. Dzięki pozyskanym środkom w świetlicy będą mogły odbywać się szkolenia i spotkania dotyczące aktywizacji lokalnych społeczności do działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Chcemy także zapoznać mieszkańców z możliwościami produkcji i rejestracji produktów lokalnych, promować lokalne dziedzictwo i podnosić kompetencje kół i stowarzyszeń działających na terenie powiatu – mówi wójt Robert Serkis.

Wszystkie ze złożonych aplikacji przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną. Po przeprowadzeniu oceny sporządzono szczegółowe listy rankingowe, na których znalazło się 27 Wnioskodawców. Na podstawie szczegółowych list rankingowych opracowanych dla każdego powiatu, została przygotowana lista rankingowa obejmującą zestawienie 16 Gmin, które uzyskały najwyższą ilość punktów (najlepiej punktowane gminy z 16 powiatów, które przedłożyły wnioski o przyznanie pomocy).

elubaczow.com, podkarpackie.pl


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here