Są pieniądze dla bezrobotnych chcących podjąć działalność gospodarczą

0

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lubaczowie prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej w naszym powiecie. W sumie do pozyskania jest 460 tys. zł.

Pojedyncze dofinansowanie wynosi 20 tys. zł. Wnioski składać można w ramach dwóch projektów. Pierwszy z nich skierowany jest do osób bezrobotnych powyżej 29 roku życia planujących podjąć działalność gospodarczą. Drugi zaś – do osób bezrobotnych w wieku 18 – 29 lat planujących podjąć działalność gospodarczą podlegającą obowiązkowi wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, kwalifikujące się do kategorii NEET (nie uczą się  i nie pracują). 

Wzór wniosku oraz szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lubaczowie (ul. Tadeusza Kościuszki 141, I Piętro pok. 107) lub na stronie internetowej: www.puplubaczow.pl. Dodatkowo 10 czerwca o godzinie 9:00 w PUP (I Piętro pok. 109 Klub Pracy) odbędzie się spotkanie informacyjne. Omówione zostaną obszary oceny wniosków o dofinansowanie i przedstawione zostaną najczęściej popełniane błędy przy wypełnianiu formularzy. Osoby chcące wziąć udział w spotkaniu powinny potwierdzić swoje przybycie do 7 czerwca po numerem telefonu: 16 632 08 51 wew. 265.

AH, elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here