O przyszłym naborze informowano niedawno w Urzędzie Marszałkowskim województwa Podkarpackiego, fot. BP UMWP

Aż 60 milionów złotych trafi do przedsiębiorców z przygranicznych gmin Podkarpacia, którzy chcą rozwinąć swoje firmy. To pierwszy konkurs z nowego programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia, jaki został ogłoszony dla przedsiębiorców. Wnioski będzie można składać od 31 maja do 14 lipca. 

Wsparcie skierowane jest do przedsiębiorców z sektora MŚP w zakresie projektów inwestycyjnych czyli między innymi na rozbudowę zakładów, dywersyfikację produktów i usług, na zmianę sposobu produkcji oraz świadczenia usług, które prowadzą do wzrostu rozwoju oraz konkurencyjności MŚP zarówno na rynku regionalnym, jak i krajowym czy międzynarodowym. Dotacja może zostać przeznaczona na roboty budowlane, zakup środków trwałych czy nabycie wartości niematerialnych i prawnych.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach konkursu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły oraz mające siedzibę lub oddział (w przypadku spółek prawa handlowego), albo stałe lub dodatkowe stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność gospodarczą) na przygranicznym obszarze przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia ogłoszenia naboru i uzyskujące przychody z tej działalności.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 100 tys. złotych zaś maksymalna 3 mln złotych. Poziom dofinansowania uzależniony będzie od wielkości przedsiębiorstwa. Mikro – i małe przedsiębiorstwa mogą wnioskować o maksymalnie 70% wartości wydatków kwalifikowalnych. Średnie przedsiębiorstwa o 60%.

Przygraniczny obszar funkcjonalny na zewnętrznej granicy UE z Ukrainą obejmuje 43 gminy: Baligród, Bircza, Chłopice, Cieszanów, Cisna, Czarna, Dubiecko, Dydnia, Fredropol, Horyniec-Zdrój, m. Jarosław, Jarosław, Krasiczyn, Krzywcza, Laszki, Lesko, Lubaczów, m. Lubaczów, Lutowiska, Medyka, Narol, Oleszyce, Olszanica, Orły, Pawłosiów, Pruchnik, Przemyśl, m. Przemyśl, Radymno, m. Radymno, Rokietnica, Roźwienica, Sanok, m. Sanok, Solina, Stary Dzików, Stubno, Tyrawa Wołoska, Ustrzyki Dolne, Wiązownica, Wielkie Oczy, Zagórz, Żurawica.

Więcej informacji o konkursie znajdziecie na stronie: Wsparcie MŚP – Dotacja.

Artykuł powstał przy współpracy z https://www.sekwencja.eu/

elubaczow.com, podkarpackie.pl


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here