Inwestycje na terenie Nadleśnictwa Lubaczów

1

Nadleśnictwo Lubaczów poinformowało o oddaniu do użytkowania trzech ostatnich mostków w ramach retencji górskiej. Jest to część większego projektu inwestycyjnego przeprowadzanego w naszych lasach.

Fot. Nadleśnictwo Lubaczów

Badania pokazują, że stale rośnie u nas świadomość społeczna, że lasy to nasze ogromne bogactwo przyrodnicze. Nasz region jest szczególnie w nie obfity. Przepiękne tereny leśne są dla nas miejscem wypoczynku, rekreacji i obcowania z naturą. Spacery, wędrówki, wypady na grzyby, czy przejażdżki rowerowe –  bez nich trudno wyobrazić sobie nasz wolny czas. Dlatego powinna również rosnąć świadomość, że o lasy trzeba dbać, by mogły się nimi cieszyć również przyszłe pokolenia. Obowiązkiem każdego jest dbanie o to by pozostały czyste i bezpieczne.

Wyrazem troski o tereny leśne są również działania prowadzone przez Nadleśnictwo Lubaczów. Zarządza ono lasami państwowymi o łącznej powierzchni ponad 21 ha. Jak podają oficjalne dane ponad połowa tych drzewostanów została uznana za lasy ochronne, w tym: wodochronne 82%, oraz wodochronne w strefie ujęć i źródeł wód 4%. W ramach ciągle trwającego projektu „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” Nadleśnictwo Lubaczów zaplanowało budowę 4 zbiorników retencyjnych, 2 brodów, przebudowę 5 przepustów oraz zabezpieczenie szlaku zrywkowego przed erozją. Część z tych prac została już wykonana, o czym można przekonać się śledząc społecznościowy profil leśników z Lubaczowa.

Najważniejsze cele projektu to ochrona lasów przed pożarami ale też ochrona wody. Jej zatrzymanie jest niezwykle istotne dla ekosystemów leśnych, ale również zmniejsza niebezpieczeństwo powodziowe. Bezpośrednim efektem realizacji projektu ma być zretencjonowanie 400 tys. m³ wody. Realizacja projektu planowana jest na lata 2016 – 2022, a jego całkowity przewidywany koszt to 206 652 000,00 zł. Przed nami więc jeszcze wiele inwestycji.

MP, elubaczow.com, lubaczow.krosno.lasy.gov.pl

Zobacz także

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here