Kolejne drogi w gminie Horyniec-Zdrój do remontu

1

Trwa ofensywa drogowa w Gminie Horyniec-Zdrój. W czerwcu rozpoczną się prace związane z przebudową dróg w miejscowości Puchacze oraz Puchaczach prowadzącej do Wólki Horynieckiej. Wartość obu inwestycji to prawie 3,5 mln zł.

Fot. Archiwum

W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych wykonane zostanie zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1692R Horyniec – Wólka Horyniecka – Kaplisze w km 0+000 -3+950”. Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Wartość inwestycji to 3 112 718,63 zł. Przewidziane do wykonania są: wymiana nawierzchni drogi, przebudowa skrzyżowania w centrum Horyńca-Zdroju, budowa chodnika do końca ulicy Zdrojowej, budowa i odmulenie rowów oraz zjazdy do posesji. Umowny termin wykonania zadania to 28 września 2018 r. Inwestycja realizowana jest w partnerstwie Powiatu Lubaczowskiego z Gminą Horyniec-Zdrój.

Również w czerwcu w ramach ministerialnej promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych Gmina Horyniec-Zdrój rozpocznie zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 105051R w miejscowości Puchacze”. Wykonawcą zadania będzie również Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych z Tomaszowa Lubelskiego. Wartość inwestycji to 377 404,97 zł. Wykonanie przedsięwzięcia obejmuje zmianę nawierzchni drogi, budowę przepustów i czyszczenie poboczy. Termin wykonania to 28 września 2018 r.

elubaczow.com, horyniec-zdroj.pl

Zobacz także

1 komentarz

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here