Otwarcie wystawy, fot. Dominik Misiak.

W sobotę (15.10) w Centrum Kulturalnym w Przemyślu podsumowano IX Regionalny Przegląd Plastyki Nieprofesjonalnej. Wzięło w nim udział 33 twórców amatorów z czterech powiatów: jarosławskiego, lubaczowskiego, przemyskiego i przeworskiego. Przegląd zakończył się wręczeniem nagród i wyróżnień laureatom oraz otwarciem wystawy pokonkursowej, która będzie czynna do końca października w Galerii „12”.

Otwarcie wystawy, fot. Dominik Misiak.
Otwarcie wystawy, fot. Dominik Misiak.

Komisja Artystyczna w skład której weszli: Elżbieta Cieszyńska – artysta plastyk, Elżbieta Polenik – artysta plastyk, Rafał Kureczka – artysta plastyk oceniła 102 prac z dziedziny malarstwa, rzeźby i rysunku. Poziom prac zgłoszonych do konkursu był bardzo wyrównany, co z zadowoleniem przyjęli członkowie komisji. Spośród nadesłanych prac szczególnie wyróżniła się kategoria malarstwa, która stwarza artystom najwięcej możliwości wykazania różnorodnych umiejętności, zarówno w formie jak i w poszukiwaniach kolorystycznych. W tym roku dało się zauważyć dużo prac w kategorii malarstwa plenerowego.

Wielu twórców pokazało część swoich rzeczywistych możliwości, wielu wykazało postęp co też rokuje dobrze na przyszłość, stwarzając perspektywy dalszego ich rozwoju. Wystawa pokonkursowa to pokaz najbardziej reprezentatywnych przykładów różnych postaw twórczych, składających się na całokształt sztuki naszego regionu.

Nagrody i wyróżnienia finansowe, które ufundowało Centrum Kulturalne w Przemyślu w dziedzinie malarstwa zdobyli: Piotr Kisała z Oleszyc i Adam Lewandowski z Ostrowa (I Nagroda), Alicja Czado z Przemyśla, Andrzej Krzysztoforski z Przemyśla, Waldemar Kremer z Przemyśla, Władysław Zych z Medyki (II Nagroda) oraz Jolanta Cicińska z Przemyśla, Emilia Fok z Przemyśla, Maciej Kasperski z Przemyśla, Jerzy Pacławski z Przemyśla, Herbert Czeglarek z Kosztowej (III Nagroda). Wyróżnienia przyznano dla: Lucyny Bilo z Przemyśla, Doroty Furtak z Przemyśla, Marii Makowieckiej z Sośnicy, Haliny Pusio z Przemyśla, Anny Wilk z Przemyśla i Marii Zubik z Przemyśla. W dziedzinie rzeźby wyróżnienie otrzymał Jerzy Marciniszyn z Jarosławia, a w dziedzinie rysunku Andrzej Kisała z Lubaczowa.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here