Horyniec-Zdrój: Ryszard Urban zaprzysiężony

0
fot. UG Horyniec-Zdrój

We wtorek 14. grudnia 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury miała miejsce uroczysta sesja Rady Gminy Horyniec-Zdrój. Głównym jej punktem było ślubowanie i zaprzysiężenie nowego wójta Ryszarda Urbana na kadencję 2010-2014. Po uchwaleniu porządku obrad, Janusz Wużyński, przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Horyńcu-Zdroju przedstawił sprawozdanie z przebiegu wyborów wójta w dniu 5. grudnia 2010 r.,  a następnie wręczył Wójtowi Gminy zaświadczenie o jego wyborze.

Kulminacyjnym punktem sesji było uroczyste zaprzysiężenie. W obecności całej Rady, pracowników Urzędu Gminy oraz wszystkich zaproszonych gości, wybrany po raz drugi na stanowisko wójta Gminy Horyniec-Zdrój Ryszard Urban ślubował: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.
Tuż po przysiędze wójt podziękował wszystkim zgromadzonym jak i również swoim wyborcom, za oddane głosy w wyborach oraz za mandat zaufania, jakim go po raz kolejny obdarzono na drugą kadencję pełnienia urzędu. Przedstawił również założenia programowe na bieżącą kadencję określając priorytety w ich realizacji. Życzył także Radnym, społeczeństwu i sobie by współpracując razem jak najlepiej ciągnęli do przodu wielki wóz, któremu na imię Gmina Horyniec-Zdrój.

Zobacz także

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here