W ramach kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w powiecie lubaczowskim zostanie wyremontowane nieco ponad 6 km dróg lokalnych. znamy listę inwestycji, które uzyskały dofinansowanie.

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) w ramach naboru wniosków na 2024 rok. Wsparcie rządowe uzyska 2 tys. 669 zadań, w tym 688 powiatowych i 1 tys. 981 gminnych. Na inwestycje drogowe zlokalizowane na terenie powiatu lubaczowskiego przeznaczonych zostanie 13 762 338,00 zł. Łaczna długość odcinków, jakie zostaną wyremontowane to nieco ponad 6 km. Pieniądze trafią do Powiatu Lubaczowskiego oraz gmin Cieszanów, miasta Lubaczowa i gminy Lubaczów.

Oto lista zadań, które uzyskały dofinansowanie.

JSTNazwa zadaniaDł. (km)Wartość projektu
mln zł
Kwota dofinan.Poziom dofinsn.
Powiat LubaczowskiPrzebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 1688R Lubaczów – Basznia w km
2+022,00 – 4+344,25
2,3210,419 6,251 60%
Powiat LubaczowskiPrzebudowa drogi powiatowej nr 1656R Cieszanów – Nowe Sioło poprzez budowę
ścieżki rowerowej z możliwością ruchu pieszych po str. lewej w km 1+180-2+180
1,002,9711,782 60%
Gmina LubaczówPrzebudowa drogi gminnej nr 105104R Basznia Dolna – Piaski – PKP km 1+360,00 –
2+741,00
1,383,681 2,208 60%
Gmina CieszanówPrzebudowa drogi gminnej Kowalówka – Gorajec w km 2+839 – 3+366 (527 mb) na działce o
nr ewid. 475/1 w miejscowości Gorajec
0,530,709 0,425 60%
Gmina CieszanówPrzebudowa drogi gminnej Nr 105027R ul. Rynek w Cieszanowie w km 0+008 – 0+328 (320
mb)
0,321,8071,08460%
Gmina Miejska LubaczówPrzebudowa drogi (bez numeru): ul. Zielnej i ul. Konwaliowej w km od 0+000 do 0+490 wraz
z niezbędną infrastrukturą
0,492,869 2,008 70%
RAZEM6,0413,762

Warto wspomnieć, ze na pierwszym miejscu listy rezerwowej jest kolejne zadanie Powiatu Lubaczowskiego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1677R Szczutków – Wielkie Oczy – Granica państwa w km od 11+608 do 13+342 z jednoczesną przebudową skrzyżowania drogi powiatowej nr 1677R w km 13+035 z drogami gminnymi na rondo wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wielkie Oczy” o ogólnej wartości 5 359 579,84 i ewentualnym dofinansowaniu w kwocie 4 287 663,87 zł.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here