Urząd Miejski w Lubaczowie rozpoczął przyjmowanie wniosków o dofinansowanie do usunięcia z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest. Nabór będzie prowadzony do wyczerpania środków finansowych.

Nabór wniosków o udzielenie dotacji na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miejskiej Lubaczów w 2023 roku” ruszył 15 czerwca i będzie odbywał się w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych.

Wnioski o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania wyrobów zawierających azbest pochodzącego z obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie Miasta Lubaczów dostępne są na stronie um.lubaczow.pl.

Wnioski będą przyjmowane wyłącznie od osób fizycznych. Dofinansowanie obejmować będzie koszty niezbędne do osiągnięcia efektu ekologicznego i obejmuje wyłącznie koszty demontażu, zbierania, transportu i  unieszkodliwiania lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest. Wysokość dofinansowania wynosić będzie 100% kosztów ww. zakresu, w całości finansowana ze środków Gminy Miejskiej Lubaczów.

Planowany termin realizacji zadania: sierpień-wrzesień 2023 r.

Wydatki związane z zakupem i montażem nowych pokryć dachowych leżą po stronie posiadacza nieruchomości.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!
Śledź profil Redakcja Elubaczow na Facebooku.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here