Budynek Szkoły Podstawowej w Horyńcu-Zdroju czeka kompleksowa modernizacja. O realizację inwestycji w postępowaniu przetargowym ubiega się siedem firm.

Gmina Horyniec-Zdrój planuje wykonać kompleksową modernizację budynku Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, który został wybudowany w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku i od tego czasu nie przechodził gruntownej modernizacji. Realizacja inwestycji ma pozwolić na dostosowanie budynku do aktualnych wymogów i potrzeb edukacyjnych gminy.

W jej ramach planowane są: wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia, remont pionu łazienek, doprowadzenie instalacji wod-kan do 14 sal lekcyjnych, zmiana nawierzchni podłogi w ciągach komunikacyjnych, remont korytarzy i klatek schodowych, wymiana stolarki okiennej, wymiana parkietów w 12 salach lekcyjnych i dostosowanie obiektu do ustawy o dostępności.

To kolejna inwestycja w gminie Horyniec-Zdrój, która uzyskała dofinansowanie w ramach drugiej edycji programu rządowego Polski Ład w kwocie 2 550 000,00 zł. Na jej realizację gmina zarezerwowała kwotę 2 932 500 zł. 

W postępowaniu przetargowym prowadzonym przez gminę Horyniec-Zdrój ofertę na wykonanie inwestycji złożyło 7 firm. Najniższa z nich opiewa na kwotę 3 394 800,00 zł i została złożona przez firmę Eurobud Montaże Sp. z o.o. z Bystrowic. Kolejne oferty przewidują koszty w wysokości: 3 497 808,37 (FHUP MASTER Stanisław Cygan
z Krowicy Samej w gminie Lubaczów), 3 518 011,99 zł (ACORDI z Rzeszowa), 3 650 824,46 zł (ZRB Robert Polak z Lubaczowa), 4 256 442,08 (BUD-MONT Tadeusz Bednarczyk z Lubaczowa), 4 333 870,56 (PAKBUD z Laszek) i 4 861 887, 95 (FHUF Grzegorz Powroźnik z Lubaczowa). Co ważne, przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował nie tylko kryterium ceny (60 % wagi), ale także kryterium okresu gwarancji (40 % wagi).

Inwestycja ma zostać przeprowadzona w okresie letnim i jesiennym br., a jej przewidywany efekt końcowy możecie obejrzeć na wizualizacjach przygotowanych przez firmę GEOBUD Krzysztof Kopeć z Lubaczowa.

Zobacz także:


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here