Leśnicy z Nadleśnictwa Lubaczów i Nadleśnictwa Narol są zainteresowani zakupem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia położonych w ich zasięgu terytorialnym. Oferty mogą składać osoby fizyczne i inne podmioty.

Leśnicy są zainteresowani zakupem lasów i gruntów, które można by zalesić znajdujących się w obrębie ich zasięgu terytorialnym – w powiecie lubaczowskim chodzi o grunty zlokalizowane na terenie gmin: Lubaczów Miasto, Lubaczów obszar wiejski, Horyniec-Zdrój, Wielkie Oczy, Cieszanów obszar wiejski, Oleszyce obszar wiejski oraz Narol obszar wiejski i Narol miasto. Oferty sprzedaży mogą składać zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, czy też jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów pod zalesienia
z terenu Nadleśnictwa Lubaczów proszone są o kontakt nadleśnictwem
pod nr tel. 16 632 52 00, e-mail: lubaczow@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Marcinem Jarosławcem,
tel. 668 402 190, e-mail: marcin.jaroslawiec@krosno.lasy.gov.pl.

Podmioty zainteresowane sprzedażą lasów i gruntów pod zalesienia
z terenu Nadleśnictwa Narol proszone są o kontakt z nadleśnictwem
pod nr tel. 16 63 25 350, email: narol@krosno.lasy.gov.pl lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym Barbarą Wiciejowską-Bełz,
tel. 606 307 064, e-mail: barbara.wiciejowska-belz@krosno.lasy.gov.pl.

Informacja nadesłana.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!