W Starym Dzikowie podpisano umowę na budowę PSZOKu

4

Wybrano firmę, która zrealizuje zadanie „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Starym Dzikowie”. W miejscowym Urzędzie Gminy podpisano umowę na wykonanie tej inwestycji.

Zadanie, które znalazło się na liście Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykona Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane Roman Głowala z Biłgoraja. W sumie inwestycja pochłonie 1.721.469,76 zł, z czego 1.000.000 zł pochodzić będzie z dofinansowania. PSZOK ma zostać oddany do użytku w listopadzie 2021 r.

– Składamy serdecznie podziękowanie dla Pani Anny Schmidt – Wiceminister Rodziny i Polityki Społecznej, Pani Teresy Pamuły – Posła na Sejm RP oraz Pana Mieczysława Golby – Senatora RP za wsparcie inicjatyw realizowanych na terenie gminy Stary Dzików – czytamy na stronie gminy Stary Dzików.

AH, elubaczow.com

4 komentarze

  1. Czy mieszkańcy Dzikowa wyrazili na to zgodę ? Na budowę nazwę to delikatnie „Perfumerii” . Ku uciesze powiatu i innych gmin. Bo nie należy to do przyjemności mieszkańców, wąchanie zapachów z samochodów rozwożących po ulicach wsi . odpadów komunalnych. Podejrzewam że według kosztów inwestycji, zakład ten będzie służył również sąsiednim gminom a może nawet i powiatom. Wypada pogratulować mądrej inwestycji.

    • PSZOK to nie to samo co wysypisko śmieci, takie jak kiedyś było na przykład na Mazurach w Lubaczowie. A być musi, w każdej gminie, bo taki obowiązek na gminy nakłada ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (art. 3 ust. 2 pkt 6). I służy tylko mieszkańcom danej gminy, żadnych sąsiednich czy innych. Na terenie naszego powiatu w każdej gminie PSZOKi są, tylko w Starym Dzikowie i Wielkich Oczach są lub wkrótce będą tworzone. Przykładowo w gminie miejskiej Lubaczów: https://elubaczow.com/2020/07/08/w-lubaczowie-wraca-punkt-selektywnej-zbiorki-odpadow-komunalnych/

      • Ustawa (art.ust.2 pkt 6 ) nakłada na wszystkie gminy nie bagatela prawie 2 miliony zł. Jest to bardzo duża suma dla niektórych gmin. Problem w tym że ta ustawa nie obejmuje odbioru wszystkich odpadów komunalnych. Czy którąkolwiek gminę będzie stać na wydanie następnych 2 milionów na odpady nie objęte tą ustawą. Czy te nie przyjęte odpady również bardzo niebezpieczne będą dalej wywożone przez rolników do lasu jak robiono do tej pory?. Sam podział na zbierane i nie zbierane jest banalnie dziwny. dla przykładu pkt. 9 sprzęt elektroniczny. Czy kineskopy starych telewizorów są bezpieczne ? pkt.12 odpady niebezpieczne pkt. 13 zużyte baterie i akumulatory pkt 14 przeterminowane leki i chemikalia i wreszcie pkt.15 igły i strzykawki. . Są to bardzo niebezpieczne odpady. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych w szpitalach, klinikach czy przychodniach takie odpady nie są zabierane publicznie. Sa przeszkoleni ludzie którzy pakują do specjalnie przygotowanych worków. Po odbiór przyjeżdża specjalny samochód z przeszkoloną załogą. Dlatego wcześniej napisałem że jest to zagrożeniem dla obywateli gminy. Jeżeli ustawa jest zła to należy ja zmienić. Pochłania ogromne pieniądze nie sprawdzając się. Problem odbioru odpadów komunalnych i śmieci jest to problem światowy. Kraje wysoko uprzemysłowione szukają tanich rozwiązań. Dla przykładu w Stanach Zjednoczonych na odpady wtórne tzn. plastiki. butelki itp. Podpisano umowę z Chinami i wywozi się do Chin są to odpady wtórnego użytku więc Chiny na tym zarabiają i taniej zabierają ze Stanów. Stany natomiast nie potrzebują budowy drogich zakładów do utylizacji tych odpadów. Problem zbiórki odpadów, takich jak ma być w Starym Dzikowie. w Stanach również w Kanadzie i w innych krajach rozwiązano tańszym kosztem. Zakłady zbiórki śmieci raz w miesiącu zabierają bezpieczne dla otoczenia odpady komunalne. jeżeli chodzi o sprzęt elektroniczny. Zgłasza się do specjalnego prywatnego skupu ci przyjeżdżają na miejsce i zabierają za drobną odpłatą. Zagrożeniem dla obywateli gmin są nie tylko śmieci, również odpady komunalne są czasem bardziej niebezpieczne od śmieci.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here