Lubaczów: Wraca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

0

Jak informuje lubaczowski Urząd Miejski, przy ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego znów funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na chwilę obecną otwarty jest trzy dni w tygodniu.

PSZOK mieści się na placu byłego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7), fot. Google Street View.

Punkt prowadzony jest przez Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Lubaczowie i mieści się na placu byłego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Produkcyjnych i Handlu (ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7). PSZOK jest czynny we wtorki (od 8.00 do 12.00), czwartki (od 13.00 do 17.00) i soboty (od 9.00 do 13.00). Telefon kontaktowy: +48 603 117 455.

W PSZOK zbierane będą, dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady:
1) papier i tektura,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) odpady wielkogabarytowe,
8) odzież i tekstylia,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
10) zużyte opony,
11) odpady budowlane i rozbiórkowe, takie jak: gruz, szkło okienne, stolarka okienna i drzwiowa, płyty,elementy metalowe i inne pochodzące z robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę/rozbiórkę, lub na wykonanie/rozbiórkę których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej,
12) odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych,
13) zużyte baterie i akumulatory,
14) przeterminowane leki i chemikalia,
15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi w szczególności igieł i strzykawek.


W PSZOK nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady zawierające azbest,
3) części samochodowe (np. szyby, zderzaki, reflektory, elementy karoserii),
4) opony z pojazdów ciężarowych i maszyn rolniczych,
5) sprzęt budowlany,
6) urządzenia przemysłowe,
7) odpady poprodukcyjne,
8) odpady w nieszczelnych opakowaniach (dotyczy odpadów wymagających opakowań),
9) odpady nieoznaczone, bez możliwości ich identyfikacji (bez etykiet),
10) butle gazowe,
11) gaśnice,
12) wata i wełna szklana,
13) padłe zwierzęta gospodarskie, domowe oraz dzikie,
14) wszelkie inne odpady, które nie stanowią odpadów o charakterze komunalnym.

elubaczow.com

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here