Wójt Gminy Lubaczów informuje, że Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lubaczowie Rozporządzeniem Nr 1/2021 z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zwalczania wścieklizny zwierząt w powiecie lubaczowskim wyznaczył na terenie Gminy Lubaczów ognisko wścieklizny.

W rozporządzeniu wskazano miejscowości: Huta Kryształowa, Basznia Dolna wraz z osiedlem Sołotwina, Basznia Górna, Piastowo, Tymce, i Karolówka za obszar zagrożony wścieklizną u zwierząt.

Zgodnie z w/w rozporządzaniem na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt nakazuje się:

  • – trzymanie psów na uwięzi, a kotów w zamknięciu;
  • – odstrzał sanitarny lisów wolno żyjących na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie.

Ponadto zgodnie z w/w rozporządzaniem na obszarze zagrożonym wścieklizną zwierząt zakazuję się:

  • – organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów zwierząt;
  • – organizowania polowań i odłowów zwierząt łownych, za wyjątkiem odstrzałów sanitarnych dzików oraz polowań indywidualnych na dziki bez udziału psów i nagonek, na zasadach określonych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie;
  • – przemieszczania psów i kotów bez zezwolenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lubaczowie.

Obszar zagrożony wścieklizną u zwierząt zostanie oznaczony tablicami ostrzegawczymi o treści „UWAGA! Obszar zagrożony wścieklizną zwierząt”.

Komunikat Urzędu Gminy Lubaczów.

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here