Stary Dzików: Likwidacja kasy w Urzędzie Gminy

0

Od połowy października w Urzędzie Gminy w Starym Dzikowie nie będzie funkcjonować już kasa. Wójt Gminy likwidację uzasadnia zmianami organizacyjnymi.

Od dnia 15 października 2020 r. wszelkie wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności na rzecz Gminy Stary Dzików można dokonywać na rachunek Urzędu prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział w Starym Dzikowie:

Opłata za odpady, nr rachunku: 08 9101 0003 2014 6100 0039 0054,

Podatki, woda, ścieki i pozostałe należności, nr rachunku: 21 9094 0006 2001 0000 0039 0001.

Należności można regulować również gotówką – w kasie Banku Spółdzielczego w Lubaczowie Oddział w Starym Dzikowie. Tutaj od dokonywanych wpłat gotówkowych będzie pobierana opłata w wysokości 1,00 zł.

elubaczow.com, starydzikow.pl

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here