15-lecie współpracy partnerskiej między Cieszanowem a Diósd

0

W piątek (17.05) w Cieszanowie, uroczyście obchodzono 15-lecie współpracy partnerskiej z węgierskim miastem Diósd. Początek kooperacji obu miast sięga 2004 roku.

14 maja 2004 roku w Cieszanowie Burmistrzowie Spéth Géza i Zdzisław Zadworny podpisali deklarację o współpracy. Została ona przekształcona w Umowę o Partnerstwie Miast i podpisana 17 września 2004 roku w Diósd. Od 2006 roku rozpoczęła się trwająca do dziś wymiana młodzieży szkolnej ze szkół w Cieszanowie i Diósd. Dzięki współpracy szkół możliwa była realizacja wielu wspólnych projektów międzynarodowych, w szczególności z Programu Comenius.

Kluczowa dla partnerstwa była realizacja projektów międzynarodowych, z których najważniejszy był projekt pn. „Building Solidarity in Communities”, nawiązujący do ustanowionego przez Unię Europejską na 2012 rok „Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej”. W projekcie brały udział miasta z: Polski (Cieszanów), Niemiec (Alsbach – Hahnlein), Rumunii (Brincovenesti), Włoch (Sulmona oraz Forl)i, Grecji (Lokrous), Czech (Kárany), Macedonii Północnej (Berovo).

Projekt MIGRAIN „Migration and immigration: social impacts and citizen responses as concerns the sustainable and peaceful development of an integrated Europe” („Migracja i imigracja: Wpływ społeczny i odpowiedź społeczeństwa w trosce o trwały i pokojowy rozwój zjednoczonej Europy”). Brało w nim udział 8 partnerów z 7 krajów: Cieszanów – jako wnioskodawca i lider projektu, Diósd – Węgry, Atalanti – Grecja, Aheloy – Bułgaria, Forli – Włochy, Fusignano – Włochy, Argenbuehl – Niemcy, Lupeni – Rumunia. Temat projektu jest nadal istotny i ciągle aktualny w Unii Europejskiej.

Po dziesięciu latach, w przekonaniu, że przyjazne stosunki pomiędzy Polską i Węgrami są korzystne dla obu stron i że współpraca zaowocowała rozwojem Cieszanowa i Diósd, 19 sierpnia 2014 roku obydwie strony postanowiły przedłużyć współpracę. Podczas uroczystego spotkania zorganizowanego w Diósd burmistrzowie Zdzisław Zadworny i Géza Spéth odnowili zawartą w 2004 roku umowę, podkreślając:

Nasze główne zadanie widzimy w popieraniu kontaktów ludzi wszystkich warstw społecznych, wymianie młodzieży, współpracy stowarzyszeń, klubów i innych organizacji. Kieruje nami przeświadczenie, że nasze kultury mają sobie nawzajem wiele do zaoferowania.

Historyczne zdjęcia arch. Gmina Cieszanów

W ramach oficjalnego świętowania 15-lecia współpracy odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Miasta, na którym podsumowano dotychczasowa działalność i uhonorowano Partnerów z Węgier. Rada Miejska w Cieszanowie uchwałą nadała Gezie Speth tytuł Honorowego Obywatela Miasta i Gminy Cieszanów, a tytuły Zasłużony dla Miasta i Gminy Cieszanów otrzymali: László Bogó, Levente Szabolcs, dr Dániel Varga, Ewa Sebestyénné Majchrowska, Lászlóné Paszternák i Békefi Veronika. O godz. 17.00 w Centrum Edukacji Wczesnoszkolnej w Ciesznowie odbyły się występy artystyczne młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Cieszanowie, Gości z Węgier i Niezapominajek. Uroczyste obchody zakończono oficjalną kolacją.

Galeria z 15-lecia współpracy Cieszanowa i Diósd fot. arch. Gmina Cieszanów i Mariusz Pajączkowski

mp, elubaczow.com


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here