W czwartek (01.09) w sali narad Starostwa Powiatowego w Lubaczowie odbyła się międzynarodowa konferencja poświęcona potencjałowi gospodarczemu pogranicza polsko-ukraińskiego w powiatach lubaczowskim i jaworowskim. W jej trakcie rozmawiano o współpracy i podpisano wspólne stanowisko.

W spotkaniu, oprócz przedstawicieli Polski i Ukrainy udział wzięła także delegacja z partnerskiego Powiatu Saarpfalz w Niemczech oraz przedstawiciele samorządów współpracujących z powiatem lubaczowskim w ramach podpisanego w lipcu br. w Saarpfalz „Międzynarodowego Sojuszu na Rzecz Pokoju i Wspólnoty w Europie”.

Konferencja rozpoczęła się od przywitania gości i wprowadzenia w tematykę spotkania przez Starostę Lubaczowskiego Zenona Swatka oraz wystąpień Mykola Romaniuka -Przewodniczącego Rady Rejonowej w Jaworowie i Theophil Gallo – Starosty Powiatu Saarpfalz. Dalsza część konferencji przebiegła pod znakiem tematycznych prelekcji. Jako pierwszy „Potencjał gospodarczy Jaworowa” zaprezentował Pavlo Bakunets – Deputowany Rady Najwyższej Ukrainy, a po nim „Potencjał gospodarczy Gminy Lubaczów” omówił Wiesław Kapel – Wójt Gminy Lubaczów. Następnie z prelekcją „Euroregion Karpaty – strategiczny partner w Europie Środkowej” wystąpił Dawid Lasek – Wiceprezes Stowarzyszenia Euroregion Karpacki, a cykl wystąpień zakończył Janusz Mroczka z wystąpieniem „Inwestycje kolejowe – gwarancja wzrostu gospodarczego: wczoraj, dziś i jutro”. W trakcie konferencji wielokrotnie podkreślano istotę infrastruktury komunikacyjnej w regionie, jako potencjalnego motoru napędowego dla lokalnej gospodarki, a w szczególności zwracano uwagę na potencjał linii kolejowej nr 101. Tu padły propozycje budowy odgałęzienia linii i połączenia jej tym samym z Parkiem Przemysłowym w Jaworowie przez przejście graniczne w Budomierzu.

Konferencja zakończyła się dyskusją i wypracowaniem dalszego planu współpracy. Na zakończenie uroczyście podpisano także wspólne stanowisko o poniższej treści

STANOWISKO

„Potencjał gospodarczy pogranicza polsko- ukraińskiego w powiatach: Lubaczowskim oraz Jaworowskim”

„W roku tragicznych wydarzeń wojennych w Ukrainie, pełni nadziei na rychły pokój, mając na względzie podobieństwa kulturowe, trwałe relacje społeczno-gospodarcze oraz rozwijanie kontaktów i współpracy gospodarczej między sygnatariuszami „Międzynarodowego Sojuszu na rzecz pokoju i wspólnoty w Europie”, a także mając świadomość wspólnych interesów wobec wyzwań bezpieczeństwa w Europie, chcąc kontynuować oraz pielęgnować wzajemne relacje między regionami partnerskimi, oparte na zasadach dobrosąsiedzkich, my niżej podpisani

deklarujemy

wzajemną pomoc i wolę współpracy na rzecz wspólnego budowania i rozwoju potencjału społeczno-gospodarczego regionów przygranicznych Polski i Ukrainy oraz naszych Partnerów, dzielenie się wiedzą, dobrymi praktykami i doświadczeniem oraz realizację wspólnych inicjatyw zapewniających rozwój społeczny i gospodarczy naszych Małych Ojczyzn, a także promocję działań partnerskich samorządów.

Czynimy to ze świadomością samorządowej odpowiedzialności oraz chęcią przyczynienia się do budowy silnej Ukrainy we wspólnej Europie ”.

Stanowisko zostało podpisane przez 11 samorządowców z Ukrainy, Niemiec i Polski.

Galeria zdjęć.


Bądź na bieżąco i zostań jednym z ponad 14 tysięcy naszych obserwujących!

2 komentarze

zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here