Na stronie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Przemyślu opublikowano wykaz urzędników wyborczych w poszczególnych gminach powiatu lubaczowskiego.

Zgodnie ze znowelizowanym Kodeksem wyborczym w każdej gminie działać będą urzędnicy wyborczy, powoływani przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego. Będą oni tworzyć Korpus Urzędników Wyborczych. Urzędnik wyborczy nie będzie mógł wykonywać swojej funkcji w gminie, na obszarze której pracuje i – poza miastami na prawach powiatu – mieszka. Nie będzie mógł należeć do partii politycznej ani prowadzić działalności niedającej się pogodzić z pełnioną funkcją. Urzędnikiem wyborczym nie będzie mogła też być osoba, skazana za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Do zadań urzędników wyborczych należeć będzie między innymi przygotowanie i nadzór nad przebiegiem wyborów w obwodowych komisjach wyborczych, organizowanie szkoleń dla członków tych komisji a także dostarczenie kart do głosowania do obwodowych komisji wyborczych. Wynagrodzenie, jakie będzie otrzymywać urzędnik wyborczy, będzie proporcjonalne do czasu realizacji zadań.

Wykaz urzędników wyborczych w poszczególnych gminach powiatu lubaczowskiego:

– Miasto Lubaczów – Patrycja Mirosława MULAWA,

– Gmina Cieszanów – Marta Dorota KISAŁA – BEDNARZ,

– Gmina Horyniec-Zdrój – Dariusz Krzysztof JANICKI,

– Gmina Lubaczów – Małgorzata Maria PANEK,

– Gmina Narol – Wiesław Piotr GÓRA,

– Gmina Oleszyce – Małgorzata Romana RYBAK – KRUBNIK,

– Gmina Stary Dzików – Jolanta BIAŁA,

– Gmina Wielkie Oczy – Magdalena Agnieszka JASIŃSKA – PIERÓG.


zostaw odpowiedź

Please enter your comment!
Please enter your name here